2 proc. parama Lietuvos kompiuterininkų sąjungai

2 proc. parama Lietuvos kompiuterininkų sąjungai

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir paremti Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veiklą. Būsime dėkingi, jei paskatinsite tai padaryti ir LIKS prijaučiančius draugus bei kolegas. Tikimės sulaukti Jūsų siūlymų, kaip turėtume panaudoti gautas įplaukas.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-02-07 d. įsakymu Nr. V-45, nauja redakcija nuo 2017-01-01).

Paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Užpildant paramos skyrimo formą internetu – prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir formoje FR0512 įvedant duomenis [žr.: pildymo internetu instrukciją]
    arba
  2. Užpildant FR0512 formą ranka, t.y. įrašant:

– 1 laukelyje savo asmens kodą ,
– didžiosiomis raidėmis 3V laukelyje – VARDĄ ir 3P – PAVARDĘ ,
– 5 Mokestinis laikotarpis: 2018 ,
– 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: padedame varnelę ,
E1 Gavėjo tipas: 2 ,
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191439848 ,
E3 Mokesčio dalies paskirtis: paliekant tuščią ar pvz. įrašant paremiamos LIKS sekcijos pavadinimą/santrumpą ,
E4 Mokesčio dalies dydis (%): 2,00 ,
– formos apačioje – pasirašant ir įrašant Vardą Pavardę.
Šią ranka užpildytą Formą nuneškite į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo skyrių (pagal savo gyvenamąją vietą) arba paštu išsiųskite adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. Viename voke galima siųsti tik vieno asmens deklaraciją.

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

LIKS vadovai