2% parama Lietuvos kompiuterininkų sąjungai

2% parama Lietuvos kompiuterininkų sąjungai

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir paremti Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veiklą. Būsime dėkingi, jei paskatinsite tai padaryti ir LIKS prijaučiančius draugus bei kolegas. Tikimės sulaukti Jūsų siūlymų, kaip turėtume panaudoti gautas įplaukas.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-02-07 d. įsakymu Nr. V-45, nauja redakcija nuo 2017-01-01).

Paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant paramos skyrimo formą internetu (žr.: pildymo internetu instrukciją), t. y. formoje FR0512 įvedant duomenis.
  1. Užpildant FR0512 formą ranka (įrašant 1 laukelyje savo asmens kodą, didžiosiomis raidėmis 3V laukelyje – VARDĄ ir 3P – PAVARDĘ, o formos apačioje – pasirašant ir įrašant Vardą Pavardę. Likusieji laukai [5 Mokestinis laikotarpis: 2017, E1 Gavėjo tipas: 2, E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191439848, E4 Mokesčio dalies dydis (%): 2,00] jau užpildyti. Šią Formą nuneškite į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo skyrių (pagal savo gyvenamąją vietą) arba paštu išsiųskite adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. Viename voke galima siųsti tik vieno asmens deklaraciją.

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!