„DigCompEdu“ savirefleksijos modelis (įsivertinimo įrankis) „SELFIE mokytojams“

„DigCompEdu“ savirefleksijos modelis (įsivertinimo įrankis) „SELFIE mokytojams“

 

Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis „SELFIE for TEACHERS“ (lietuviškai, PDF)

 


Kas yra „DigCompEdu“?

„DigCompEdu“ sistema pateikia pedagogų skaitmeninių kompetencijų gerinimo priemones ir sujungia jas į konkretų modelį, kuris visų lygių pedagogams leidžia išsamiai įsivertinti ir tuo remiantis tobulinti savo skaitmenines kompetencijas.

„DigCompEdu“ sistemos tikslas – identifikuoti ir aprašyti pedagogų skaitmenines kompetencijas. Aprašomos 22 pagrindinės kompetencijos, suskirstytos į šešias sritis:

  • Pirmoji sritis skiriama pedagogų kompetencijai naudojant skaitmenines technologijas profesinėse veiklose su kolegomis, mokiniais, tėvais ir kitais suinteresuotais asmenimis, kartu siekiant savo pačių profesinio tobulėjimo.
  • Antroji sritis apima kompetencijas, kurių reikia efektyviai ir atsakingai naudojant skaitmeninius išteklius, kuriant ir dalijantis mokymosi planais.
  • Trečioji sritis pabrėžia mokymo ir mokymosi kompetencijas, susijusias su skaitmeninių technologijų taikymu ir tvarkymu.
  • Ketvirtosios srities kompetencijos kreipiamos į vertinimą ir jo skaitmenines strategijas.
  • Penktoji sritis skiriama į mokinį orientuotam mokymui ir skaitmeninėmis technologijomis grįsto mokymosi strategijoms įgyvendinti.
  • Šeštojoje srityje nurodomos skaitmeniniam mokinių raštingumui gerinti reikalingos pedagoginės kompetencijos. Kiekvienai kompetencijai pateikiamas pavadinimas ir trumpas aprašas.

„DigCompEdu“ klausimynas lietuvių kalba taip pat publikuojmas internete.

Daugiau informacijos apie „DigCompEdu“ galima rasti Švietmo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

„SELFIE mokytojams“ tyrimas

Vykdydamas Europos iniciatyvą „DigCompEdu“, Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) sukūrė savirefleksijos įrankį „SELFIE mokytojams“, padėsiantį bendrojo ugdymo mokytojams apmąstyti, kaip jie naudojasi skaitmeninėmis technologijomis savo profesinėje praktikoje. „SELFIE mokytojams“ visų pirma bus išbandomas keturiose šalyse (Estijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje).

„DigCompEdu / SELFIE mokytojams“ tyrimo Lietuvoje etapai:

  • Komisijos sukurto įrankio „SELFIE mokytojams“ vertimas ir lokalizavimas Lietuvos kontekstui (2021 m. vasario – kovo mėn.).
  • Įrankio testavimas su pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojais (2021 m. balandžio mėn.). Bus kviečiama dalyvauti per 1000 Lietuvos mokytojų.
  • Kokybinis tyrimas (interviu) su skirtingų mokyklų lygių mokytojais, siekiant surinkti papildomų duomenų, kaip patobulinti „SELFIE mokytojams“ įrankį (2021 m. balandžio – gegužės mėn.).
  • „SELFIE mokytojams“ peržiūra ir konsolidavimas (2021 m. birželio – rugsėjo mėn.).

Informacija projekto dalyviams iš Lietuvos

Lietuvoje tyrimą atlieka ir koordinuoja Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS).

Pageidaujantys daugiau informacijos gali kreiptis į Valentiną Dagienę, Gabrielę Stupurienę.