Kompiuterininkų dienos – 2023

Kompiuterininkų dienos – 2023

„Kompiuterininkų dienos – 2023“
2023 m. rugsėjo 28–29 d. VU Kauno fakultete, Kaune

Partneriai:  Lietuvos informatikos mokytojų asociacija,  
VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Kauno miesto savivaldybė, „Infobalt“ asociacija,
Informacinių technologijų institutas
;
renginį remia:  Asseco LietuvaLietuvos mokslo taryba, IT akademijaKvietimas (PDF) / Invitation (PDF)

„Kompiuterininkų dienų – 2023“ metu vyko:

 • Išmaniosios visuomenės, skaitmeninės Lietuvos jungtinis plenarinis posėdis;
 • XXI mokslinė kompiuterininkų konferencija 
  (pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai);
 • Mokomieji seminarai mokytojams, studentams ir kt.;
 • XVIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas 
  (už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai);
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija;
 • Kompiuterininkų vakaronė.

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes.
Straipsnių pageidautina apimtis ~12 puslapių, pranešimų tezės iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimtus mokslinius straipsnius numatoma spausdinti žurnaluose Informatica [indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS) su cituojamumo rodikliu (IF)], Information Technology and Control [WoS IF], Informatics in Education [WoS Emerging Sources Citation Index (ESCI)], Baltic Journal of Modern Computing [WoS ESCI], Information & Media (indeksuojamas SCOPUS, etc.), Computational Science and Techniques (indeksuojamas DOAJ, EBSCO, CrossRef, DSJI, etc.). Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Be to, derinamos galimybės spausdinti straipsnius ir žurnale „AI Communications“ [WoS IF]. Moksliniai straipsniai turi būti teikiami anglų kalba (išskyrus „Information & Media“ žurnalą, į kurį priimama EN ir LT kalbomis). 

Straipsnius bei pranešimų anotacijas pateikiantieji privalo: (1) užsiregistruoti ir (2) užsimokėti dalyvio mokestį:
– nerecenzuojamų straipsnių ir pranešimų anotacijų autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti pateikdami straipsnius,
– recenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti per 10 d. nuo informavimo, kad straipsnis priimtas.

Pranešimų tezės, nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinyje „Kompiuterininkų dienos – 2023“ (turinčiame ISBN).


REGISTRACIJOS IR STRAIPSNIŲ PATEIKIMO TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete.

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2023 m. rugsėjo 26 d. (pratęsta).


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, turi sumokėti 120 eurų (arba 100 Eur iki rugsėjo 18 d., pratęsta) dalyvio mokestį .

Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2023 metus), dalyvio mokestis – 80 eurų (arba 70 Eur iki rugsėjo 18 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 60 eurų (arba 50 Eur iki rugsėjo 26 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų dalyviams [beje, visiems jiems bus išduodami dalyvavimo mokomuosiuose seminaruose oficialūs pažymėjimai] – 25 eurai (arba 20 Eur iki rugsėjo 26 d.). Už LInMA narius, nuo 2021 metų neturinčius nario mokesčio įsiskolinimo, mokestį sumoka LInMA.;
 • Asmenims, kurie taps doktorantais nuo 2023-10-01 d. – 30 Eur;
 • NSK (Nacionalinės skaitmeninės koalicijos) nariams – 25 Eur;
 • Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokyklinės informatikos konferencijos pranešėjams; LIKS Tarybos nariams; VU Kauno fakulteto bendruomenės nariams – 0 eurų.

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:


SVARBIAUSIOS DATOS


RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Akademijos g. 4-201, LT-08412 Vilnius
Telefonas  (8 5) 210 9342

El. paštas  [email protected]