Kompiuterininkų dienos – 2023

Kompiuterininkų dienos – 2023

„Kompiuterininkų dienos – 2023“
2023 m. rugsėjo 28–30 d. VU Kauno fakultete
Partneriai: Lietuvos informatikos mokytojų asociacija ,  Asociacija „Infobalt“ ,
VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas ,  ECDL Lietuva 
.

„Kompiuterininkų dienų – 2023“ metu vyks:

 • Išmanios visuomenės, skaitmeninės Lietuvos plenarinė sesija;
 • XXI mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai,
  XVIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
 • XV mokyklinės informatikos konferencija,
  Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija;
 • Mokomieji seminarai mokytojams, studentams ir kt.;
 • Kompiuterininkų vakaronė.

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Straipsnių pageidautina apimtis – iki 12 puslapių, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimtus mokslinius straipsnius numatoma spausdinti žurnaluose „Informatica“ [indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS) su cituojamumo rodikliu (IF)], „Informatics in Education“ [WoS], „Baltic Journal of Modern Computing“ [WoS], „Computational Science and Techniques“. Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Be to, derinamos galimybės spausdinti straipsnius ir žurnaluose „AI Communications“ [WoS IF], „Information Technology and Control“ [WoS IF], „Informacijos mokslai“. Moksliniai straipsniai turi būti teikiami anglų kalba (išskyrus „Informacijos mokslų“ žurnalą, į kurį priimama EN ir LT kalbomis – apie tai informuosime artimiausiu metu)

Straipsnius (pranešimus) pateikiantieji privalo (1) užsiregistruoti ir (2) užsimokėti dalyvio mokestį:
– nerecenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti pateikdami straipsnius,
– recenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti per 10 d. nuo informavimo, kad straipsnis priimtas.

Pranešimų tezės, nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinyje „Kompiuterininkų dienos – 2023“.


REGISTRACIJOS IR STRAIPSNIŲ PATEIKIMO TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete:  … .

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2021 m. rugsėjo 15 d.


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, turi sumokėti 120 eurų dalyvio mokestį (arba 100 Eur iki liepos 15 d.).

Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2019 metus), dalyvio mokestis – 80 eurų (arba 70 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 60 eurų (arba 50 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų dalyviams [beje, visiems jiems bus išduodami dalyvavimo mokomuosiuose seminaruose oficialūs pažymėjimai] – 25 eurai (arba 20 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokyklinės informatikos konferencijos pranešėjams – 0 eurų.

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:

 • internetu registracijos metu (…);
 • banko pavedimu pervesti pinigus į LIKS sąskaitą
  [sąsk. nr. LT107044060001106494 (SEB bankas, banko kodas 70440) arba
  sąsk. nr. LT753500010001696765 (UAB „Paysera LT“, banko kodas 35000)].

SVARBIAUSIOS DATOS


RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Akademijos g. 4-201, LT-08412 Vilnius
Telefonas  (8 5) 210 9342

El. paštas  liks@liks.lt