Kompiuterininkų dienos – 2023

Kompiuterininkų dienos – 2023

„Kompiuterininkų dienos – 2023“
2023 m. rugsėjo 28–30 d. VU Kauno fakultete, Kaune
Partneriai: Lietuvos informatikos mokytojų asociacija ,  Asociacija „Infobalt“ ,
VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas ,
Informacinių technologijų institutas 
.

Kvietimas (PDF) / Invitation (PDF)

„Kompiuterininkų dienų – 2023“ metu vyks:

 • Išmanios visuomenės, skaitmeninės Lietuvos plenarinė sesija;
 • XXI mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai,
  XVIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
 • XV mokyklinės informatikos konferencija,
  Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija;
 • Mokomieji seminarai mokytojams, studentams ir kt.;
 • Kompiuterininkų vakaronė.

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes.
Straipsnių pageidautina apimtis ~12 puslapių, pranešimų tezės iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimtus mokslinius straipsnius numatoma spausdinti žurnaluose Informatica [indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS) su cituojamumo rodikliu (IF)], Information Technology and Control [WoS IF], Informatics in Education [WoS Emerging Sources Citation Index (ESCI)], Baltic Journal of Modern Computing [WoS ESCI], Information & Media (indeksuojamas SCOPUS, etc.), Computational Science and Techniques (indeksuojamas DOAJ, EBSCO, CrossRef, DSJI, etc.). Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Be to, derinamos galimybės spausdinti straipsnius ir žurnale „AI Communications“ [WoS IF]. Moksliniai straipsniai turi būti teikiami anglų kalba (išskyrus „Information & Media“ žurnalą, į kurį priimama EN ir LT kalbomis). 

Straipsnius (pranešimus) pateikiantieji privalo (1) užsiregistruoti ir (2) užsimokėti dalyvio mokestį:
– nerecenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti pateikdami straipsnius,
– recenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti per 10 d. nuo informavimo, kad straipsnis priimtas.

Pranešimų tezės, nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinyje „Kompiuterininkų dienos – 2023“.


REGISTRACIJOS IR STRAIPSNIŲ PATEIKIMO TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete.

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2023 m. rugsėjo 15 d.


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, turi sumokėti 120 eurų dalyvio mokestį (arba 100 Eur iki liepos 15 d.).

Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2023 metus), dalyvio mokestis – 80 eurų (arba 70 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 60 eurų (arba 50 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų dalyviams [beje, visiems jiems bus išduodami dalyvavimo mokomuosiuose seminaruose oficialūs pažymėjimai] – 25 eurai (arba 20 Eur iki liepos 15 d.);
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokyklinės informatikos konferencijos pranešėjams – 0 eurų.

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:


SVARBIAUSIOS DATOS


RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Akademijos g. 4-201, LT-08412 Vilnius
Telefonas  (8 5) 210 9342

El. paštas  liks@liks.lt