Kompiuterininkų dienos – 2019

Kompiuterininkų dienos – 2019

Maloniai kviečiame į jubiliejines „Kompiuterininkų dienas – 2019“ (30 m. po 1989 m. rugsėjo 18-21 d. Palangoje)
2019 m. spalio 3–4 d. Kaune, VU Kauno fakultete.
Rėmėjai ir partneriai: ECDL Lietuva, Lietuvos mokslo taryba, VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, Asociacija „Infobalt“, Danske Bank.


RENGINIO STRUKTŪRA

Siekiama parengti įvairiapusišką renginio programą, kuri būtų įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams.

„Kompiuterininkų dienų – 2019“ metu vyks:

 • Išmanios visuomenės, skaitmeninės Lietuvos plenarinė sesija (10.03 d. 9-13 val.);
 • XVI Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas (10.03 d. 17–19 val.) – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
 • XIX mokslinė kompiuterininkų konferencija (10.04 d. 9–15.30 val.) – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija (10.03 d. 16–17 val.);
 • XIV mokyklinės informatikos konferencija (10.04 d. 8.30–10 val.) – dalijamasi informacinių technologijų mokymo(-si), jų vartojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatomos naujos kompiuterinės mokymo priemonės, aptariami informacinių technologijų mokymą reglamentuojantys dokumentai;
 • Mokomieji seminarai mokytojams, studentams ir visiems besidomintiems (10.04 d. 10–13 ir 14–17 val.);
 • Kompiuterininkų vakaronė (10.03 d. 19–22 val.).

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Straipsnių pageidautina apimtis – iki 12 puslapių, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimti moksliniai straipsniai bus spausdinami žurnaluose „Informatica“ (indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS)), „Informatics in Education“ (WoS), „Baltic Journal of Modern Computing“ (WoS), „Informacijos mokslai“, „Computational Science and Techniques“. Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Mokslinių straipsniai „Informacijos mokslų“ žurnalui gali būti lietuvių arba anglų kalba; į likusius žurnalus pretenduojantys straipsniai turi būti teikiami tik anglų kalba.

Straipsnius (pranešimus) pateikiantieji privalo (1) užsiregistruoti ir (2) užsimokėti dalyvio mokestį:
– nerecenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti pateikdami straipsnius,
– recenzuojamų straipsnių autoriai dalyvio mokestį turi susimokėti per 10 d. nuo informavimo, kad straipsnis priimtas.

Pranešimų tezės, nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga bus spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinyje „Kompiuterininkų dienos – 2019“.


REGISTRACIJOS IR STRAIPSNIŲ PATEIKIMO TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete:
https://www.liks.lt/registracija-konferencijai/?c=523 .

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2019 m. spalio 1 d.


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, turi sumokėti 60 eurų dalyvio mokestį.

Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2019 metus), dalyvio mokestis – 30 eurų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 30 eurų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų dalyviams – 10 eurų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokyklinės informatikos konferencijos pranešėjams – 0 eurų.

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:

 • internetu registracijos metu (https://www.liks.lt/registracija-konferencijai/?c=523)
 • banko pavedimu pervesti pinigus į LIKS sąskaitą
  [sąsk. nr. LT107044060001106494 (SEB bankas, banko kodas 70440) arba
  sąsk. nr. LT753500010001696765 (UAB „Paysera LT“, banko kodas 35000)];
 • sumokėti grynaisiais renginio metu.

SVARBIAUSIOS DATOS


RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Akademijos g. 4-201, LT-08412 Vilnius
Telefonai: (8 5) 210 9342

El. paštas: liks@liks.lt