Kompiuterininkų dienos

Kompiuterininkų dienos

1981 m. rugsėjo 8–10 d. „Sigmos“ susivienijimo poilsio bazėje ant Bebrusų ežero kranto įvyko pirmoji respublikinė konferencija „Programinė ESM įranga“. Tos konferencijos dalyviai pajuto, kad žmonėms, dirbantiems tuo laiku dar gana naujoje Lietuvai srityje, labai reikia bendrauti, dalintis patirtimi, idėjomis, susipažinti ir supažindinti kolegas su savo pasiekimais bei planais. Toje konferencijoje pirmą karta nuskambėjo mintis įkurti ir organizaciją, kuri palengvintų tą bendravimą, organizuotų kūrybines jėgas. Tačiau ši mintis buvo nepriimtina tuometinei Tarybų Lietuvos vadovybei, ir steigti draugiją ar sąjungą nebuvo leista. Tačiau, kaip įrodymas, kad burtis reikia, konferencijos, rengiamos vieningomis įvairių įstaigų ir organizacijų pastangomis, vykdavo.

Taip 1983 m. rugsėjo 6–8 d. prie Bebrusų buvo surengta antroji;
1986 ir 1989 m. Palangoje trečioji ir ketvirtoji respublikinės konferencijos. Pastarojoje pagaliau ir buvo įkurta kūrybiškai nusiteikusių bendraminčių organizacija – Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS). Nuo to laiko vienas iš svarbiausių veiklos uždavinių yra surengti konferencijas, kurios dabar vadinamos „Kompiuterininkų dienomis“.

„Kompiuterininkų dienos“ vyksta kas dveji metai. Jų metu siekiama sudaryti galimybes Lietuvos kompiuterių specialistams bei vartotojams susitikti ir visapusiškai aptarti aktualias informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje problemas, susipažinti su informacinės technologijos naujovėmis, jų plitimo užsienio valstybėse bei Lietuvoje tendencijomis, pateikti kompiuterininkams informatikos mokslo, mokymo ir studijų naujoves, užmegzti bei sutvirtinti tarpusavio profesinius ryšius. Visa tai aktualu Lietuvai, besistengiančiai greičiau integruotis į Europos Sąjungą ir kuriančiai šiuolaikinę informacinę visuomenę.

Svarbiausia „Kompiuterininkų dienų“ sudėtinė dalis – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas. Jo metu LIKS nariai išklauso Tarybos ir Valdybos, Revizijos komisijos, Ginčų sprendimo komisijos ataskaitas, nubrėžia LIKS veiklos gaires, išrenka naujas valdymo struktūras artimiausiems dvejiems metams, jei reikia – keičia LIKS Statutą. Renginio metu Lietuvos kompiuterininkų sąjunga gausiai pasipildo naujais nariais.

Apie „Kompiuterininkų dienas“ išsamesnės informacijos galima rasti internete: