Lietuvos kompiuterininkų sąjungos sekcijos

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos sekcijos

LIKS nariai gali grupuotis į temines ir (arba) teritorines sekcijas. Sekcijos įsteigiamos LIKS Tarybos sprendimu ne mažiau kaip 9 LIKS narių iniciatyvinės grupės teikimu. Sekcijos vidaus tvarką nustato pati sekcija. Ji pati renka savo vadovus, skiria valdytojus (jei tokie numatomi), gali turėti juridinio asmens teises. Savo veikloje sekcijos vadovaujasi LIKS Statutu. Tarybos sprendimu sekcijos atstovas gali būti kooptuotas į Tarybą arba Valdybą.

Veikia tokios LIKS sekcijos:

LIKS sekcijų vadovų kontaktinė informacija pateikiama čia.