LIKS Intelektikos sekcija (LIKS IS)

LIKS Intelektikos sekcija (LIKS IS)

LIKS IS kartu su partneriais vykdė Europos Sąjungos Erasmus+ projektą:


EurAi

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Intelektikos sekcija (LIKS IS) yra Europos dirbtinio intelekto asociacijos (EurAI) narė (tad, LIKS IS nariai gauna EurAI informaciją, gali skaityti žurnalo „AI Communications“ straipsnius ir kt.).
Taip pat LIKS nariai turi galimybę susipažinti su svarstomais dirbtinio intelekto standartų projektais, kuriuos rengia Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) 1-ojo jungtinio technikos komiteto (JTC 1) 42-asis pakomitetis „Dirbtinis intelektas“ (ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence) dėka LIKS priklausymo Lietuvos standartų departamento technikos komitetui TK4 „Informacinės technologijos“.

LIKS su Intelektikos sekcija per Lietuvos standartizacijos departamento
technikos komitetą TK 4 „Informacinės technologijos“ yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos 1-ojo jungtinio technikos komiteto 42-tro pakomitečio „Dirbtinis intelektas“ (ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence) stebėtoja. To dėka LIKS Intelektikos sekcijos nariai turi galimybę susipažinti su svarstomais dirbtinio intelekto standartų projektais, kuriuos rengia šis pakomitetis.

LIKS su Intelektikos sekcija yra
Tarptautinio  dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų (INAIQT) fondo
mokslinių tyrimų partneris.

Be to, LIKS IS yra Dirbtinio intelekto tyrimų laboratorijų Europoje konfederacijos (CLAIRE) rėmėja.


LIKS IS gyvuoja nuo pat LIKS įsikūrimo; šiuo metu jai priklauso apie 20 narių, dauguma jų – iš Vilniaus ir Kauno.

Intelektikos sekcija koordinuoja keitimąsi informacija (kompiuteriniu paštu ir per seminarus), susijusia su įvairiomis kompiuterinės intelektikos šakomis. LIKS Intelektikos sekcijos seminaruose žinių ir duomenų bazių, neuroninių tinklų ir kt. sričių specialistai iš Lietuvos ir užsienio pateikia naujausius savo tyrimų rezultatus, praktinę patirtį ir informaciją iš tarptautinių konferencijų.

LIKS Intelektikos sekcija tęsia seminarų kompiuterinės intelektikos (ar „dirbtinio intelekto“) rengimo tradicijas, prasidėjusias XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje Kauno Kardiologijos institute (vadovaujant dr. Gediminui Šerkšniui), vėliau vykusias Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (vadovaujant dr. Eugenijui Telešiui).

Kompiuterinės intelektikos pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys Lietuvoje yra:

 • mašininis mokymas;
 • ontologijų inžinerija;
 • žinių ir duomenų bazių sistemų semantinis modeliavimas;
 • koncepcinis modeliavimas teisėje;
 • duomenų gavyba ir žinių atradimas;
 • dirbtiniai neuroniniai tinklai;
 • duomenų atpažinimas;
 • taikomoji matematinė logika ir kt.

Universitetuosete dėstomi paskaitų kursai Dirbtinio intelekto tematika; yra doktorantų, kurių temos susiję su kompiuterine intelektika (Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete).

Nuo 1995 m. dalis LIKS Intelektikos sekcijos narių priklausė Europos dirbtinio intelekto asociacijai (European Association for Artificial Intelligence, EurAI) per Suomijos dirbtinio intelekto draugiją (STeS), taip gaudavo EurAI žurnalą „AI Communications“. 1996 m. rugpjūčio 15 d. EurAI Generalinėje Asamblėjoje Lietuvos kompiuterininkų sąjunga su Intelektikos sekcija buvo priimta į Europos dirbtinio intelekto asociaciją tikruoju nariu [analogiškai – šiuo metu 7 Estų dirbtinio intelekto specialistai yra LIKS IS / EurAI nariais].

LIKS Intelektikos sekcijos nariai:
– 1997 m. Vilniuje organizavo EurAI Intelektikos mokyklą (Advanced Course on Artificial Intelligence) ACAI-97 „Dirbtinis intelektas ir informacinės sistemos: integravimo aspektai“;

– rengia tarptautines mokslines konferencijas Lietuvoje;

– prisideda organizuojant tarptautines konferencijas užsienyje:

 • Ai Everything Summit
  2021-10-17–21 d. Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose,
  2020-03-10–11 d. vebinaras,
  2019-04-30–05-01 d.  Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose;

Intelektikos sekcijos seminarai:

Data Pranešimų pavadinimai Pranešėjai Pastabos
2022-09-19
Neuroninių kalbos technologijų taikymai Doc. dr.
Darius Amilevičius
(VDU)
Seminaras rengtas kartu su VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu
2020-06-15
Genų prioritetizavimas panaudojant semantinį panašumą Doc. dr. Erinija Pranckevičienė (VU Med.f. Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedra | Otavos universitetas) Seminaras rengtas kartu su VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu
2019-05-08
Mokslinių knygų automatinio indeksavimo ir anotavimo priemonė, apmokoma duomenų bazės duomenimis Vidas Daudaravičius (VTeX tyrimų vadovas) Seminaras rengtas kartu su VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu
2019-03-28
Disjunkciniai ir konjunkciniai apibendrinimai duomenų vertinimo ir gavimo užduotyse Dr. Miroslav Hudec (Bratislavos ekono-mikos universitetas, Slovakija) Seminaras rengtas kartu su VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu
2018-06-08 Atsitiktinių apsikeitimo sandorių klasterizavimo efektyvumas Pasi Fränti (Rytų Suomijos universitetas) Seminaras rengtas kartu su VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu
2017-05-22 Energijos tėkmės nuo gyvenimo link mirties matematinis makrostatinis modelis Suhrit Dey (Rytų Ilinojaus universiteto matematikos profesorius emeritas, JAV) Seminaras rengtas kartu su VU Matematikos ir informatikos institutu
2016-10-12 Saityno paslaugų kokybės pasiekimas naudojant metrikas Prof. Sanjay Misra (Covenant Universitetas, Nigerija) Seminaras rengtas kartu su VU Matematikos ir informatikos institutu
2016-09-15 iCub projektas: atvira platforma robotikos ir dirbtinio intelekto tyrimams Prof. Giorgio Metta (Italijos technologijų institutas, Italija) Seminarą rengė Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“, Italų kultūros institutas Vilniuje, Lietuvos mokslų akademija
2016-04-18 Pažangūs skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai,
Matmenų mažinimo metodai skaitmeninių vaizdų apdorojimui ir atpažinimui
Dr. Paweł Forczmański (Ščecino Vakarų Pamario techninių mokslų universitetas, Lenkija) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2015-05-15 Fundamentaliai nauja socialinių agentų bei jų sistemų paradigma: nuo virpesinės koncepcijos iki eksperimentinių tyrimų bei imitacinio modeliavimo Prof. Darius Plikynas, Darius Kezys, Andrejus Cholšcevnikovas (Kazimiero Simonavičiaus universiteto Mokslo ir plėtros centras) Seminaras rengtas kartu su
Kazimiero Simonavičiaus universiteto Mokslo ir plėtros centru
2015-02-02 Skillsoft 12000 knygų kolekcijos ITPro pristatymas Modestas Mačiulis (Baltijos lyderystės ugdymo instituto
E. mokymo padalinio vadovas)
Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2014-06-30 Duomenų mokslo taikomųjų programinių sistemų inžinerija Dr. Audris Mockus
(Avaya Labs Research, JAV)
Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2014-01-24 Ar gali kompiuteriai suprasti mokslinę literatūrą? Dr. Peter Murray-Rust
(Open Knowledge Foundation, Kembridžo universitetas, Jungtinė Karalystė)
Seminarą rengė
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
2013-11-20 Ontologijos, semantinis saitynas ir semantinė paieška ;
Sudėtingesnės paieškos internete būdai
Dr. Saulius Maskeliūnas
(VU MII)
Seminarą rengė
Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas, VU MKIC
2013-11-08 Kolektyviniu intelektu grindžiamas socialinių projektų valdymas Dr. Frederic Andres (Nacionalinis informatikos institutas, Japonija) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos institutu
2014-03-24
2013-11-04
2. Kokia inovacijų strategija geriausia Jūsų produktui
1. Išradingi profesinės veiklos sprendimai, remiantis GB TRIZ metodika
Andrius Žilėnas (Projektų valdymo ekspertai) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2013-06-10 Ar gali mašina atlikti užduotį intelektualiai? Kokiu laipsniu? (anotacija, skaidrės) Prof. Akira Imada (Bresto valstybinis techninis universitetas, Baltarusija) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2013-04-22 Mokymosi proceso pabaigos kriterijai Doc. Dr. Boštjan Brumen (Mariboro universiteto Informatikos institutas, Slovėnija) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2013-02-25 Banginė socialinių sistemų imitavimo paradigma: virpesiniai agentai ir jų sistemos suderintų neurodinaminių aktyvacijų kontekste Prof. Darius Plikynas (VVA/KSU Mokslo centras) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2013-02-06 Sprendimų priėmimo hibridinės ir sinergetinės intelektualiosios sistemos Prof. Aleksandr Kolesnikov (Kompiuterinio modeliavimo ir informacinių sistemų katedra, I.Kanto Baltijos federalinis universitetas, Rusija) Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos institutu
2012-04-16 EMC Greenplum ir Greenplum Hadoop praktinis panaudojimas universitetinių tyrimų kontekste Mikko-Pekka Bertling
(EMC korporacija, Suomija)
Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2012-03-19 EMC Greenplum: unifikuota analitikos platforma Gintaras Pelenis
(EMC technologijų konsultantas Pabaltijuje)
Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2012-03-05 Fenomenografija ir variacijų teorija Anna Eckerdal
(Upsalos universitetas, Švedija)
Seminaras rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriumi
2012-01-05 Trumpiausių kelių paieška grafuose Andrey Gubichev (Miuncheno technikos universitetas, Vokietija) Seminaras rengtas kartu su
VU Informatikos ir matematikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2010-10-29 Įtraukiančios technologijos – trimačiai internetiniai žaidimai, virtualūs pasauliai bei socialiniai tinklai David Wortley (Coventry University Enterprises Ltd., Serious Games Instituto direktorius) Seminaras rengtas kartu su
Vilniaus universiteto Informatikos ir matematikos fakultetu
2009-10-19 Struktūrinis lygčių modeliavimas
(Structural Equation Modeling) – kas tai?
Raimundas Vaitkevičius (VDU) Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyrius
2009-04-20 Koks dirbtinis intelektas yra iš tikro intelektualus? [pranešimo skaidrės] Prof. Akira Imada (Bresto valstybinis techninis universitetas, Baltarusija) Seminaras rengtas kartu su
Visorių IT verslo, mokslo ir studijų jungtiniu seminaru
2008-04-15 Technologijomis grindžiamas mokymas Danail Dochev (Dirbtinio intelekto – žinių apdorojimo sk., IT Institutas, Bulgarijos mokslų akademija Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos institutu
2008-05-26 Praktiniai klasifikavimo ir požymių parinkimo uždaviniai, kuriuos tinka spręsti tiesinio programavimo metodu Erinija Pranckevičienė (Multimedijos inžinerijos katedra, Kauno Technologijos Universitetas) Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2008-03-12–15 Kompiuterinės priemonės
žinių valdymui

Prof. Franz Kurfess (Kalifornijos politechnikos valstybinis universitetas [CalPoly], JAV)
Prof. F. Kurfess gavo informatikos magistro diplomą Miuncheno technikos universiteto Informatikos fakultete. Čia disertaciją rašė mokslinio tyrimo grupėje INTELLEKTIK. Vėliau dėstė Dirbtinį intelektą ir kitas disciplinas.
Jau ilgai gyvena ir dirba JAV.
Seminarų ciklas rengtas kartu su
VU Matematikos ir informatikos fakultetu,
parėmus ES struktūrinių fondų
[BPD 2.5 priemonės] projektui „Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra)”.
2007-05-25 Dirbtinės sąmonės modeliavimas Suhrit Dey (Rytų Ilinojaus universiteto matematikos profesorius, JAV) Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos institutu Programų sistemų inžinerijos skyriumi
2006-02-15 Žinių technologijų trumpo pagrindinių terminų žodynėlio aptarimas Saulius Maskeliūnas (MII, PSIS) Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos institutu Programų sistemų inžinerijos skyriumi
2005-09-12 Įspūdžiai iš
Tarptautinės jungtinės dirbtinio intelekto konferencijos IJCAI-05
ir
EurAI Žinių atradimo vasaros moklyklos ACAI-05
Gintautas Dzemyda (MII)Olga Kurasova, Jolita Bernatavičienė (MII) Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriumi
2004-04-14 Ontologijų inžinerija Saulius Maskeliūnas (MII) Seminaras rengtas kaip
Matematikos ir informatikos instituto Teorinės vadybos seminaras
2004-08-30 Atviro kodavimo inovacija: gairės kelyje į visuomeniškai atsakingą tvarų ekonominį ir technologinį augimą George N. Dafermos
(Kreta, Graikija)
2005-05-24 Meditacija ir streso valdymas Suhrit Dey (Rytų Ilinojaus universiteto matematikos profesorius, JAV) Seminaro pagrindinis rengėjas:
Matematikos ir informatikos institutas
2004-03-26 Matricų kombinatorikos taikymas
automatų rūšiavimui ir NP ir P automatų klasių tyrimui
;
Naudotojų identifikaviamas ir keitimasis informacija remiantis kalbos atpažinimu ir vietos nustatymu mobiliose sistemose
Andrius Kulikauskas
(Kalifornijos universitetas,
San Diego, JAV
)Emad El-Deen El-Akehal
(Kopenhagos IT Universitetas, Danija)
2003-09-10 Išsėtinės sklerozės atpažinimo metodai, pagrįsti iššauktinių potencialų netiesine analize Rasa Ruseckaitė (Australijos nacionalinio universiteto
Biologinių mokslų tyrimo mokyklos
Vizualiųjų mokslų centras, Kanbera, Australija
)
Seminaras rengtas kartu su
Matematikos ir informatikos institutu Atpažinimo procesų skyriumi
2003-04-17 Ontologijų panaudojimas informacinėse sistemose Saulius Maskeliūnas (Matematikos ir informatikos institutas) Seminaras rengtas kartu su
LMA Mokslininkų rūmais
Vilniaus technikos kolegijoje
2003-03-19 ISO/IEC 15938 standartas:
multimedijos duomenų aprašymo sąsaja
Erinija Pranckevičienė (Kauno technologijos universitetas)
2003-02-06 Įvadas į evoliucinius skaičiavimus (santrauka) Akira Imada (Japonija/Baltarusija) Seminaras rengtas kartu su
Sinergetinio smegenų tyrimo centru

Apie LIKS-IS (EurAI) narystę.

Asmenis, pageidaujančius gauti informaciją apie numatomus LIKS Intelektikos sekcijos seminarus, kvietimus straipsniams ar tezėms į tarptautines konferencijas („Call for Papers“), informaciją apie kompiuterinės intelektikos leidinius, laisvai platinamas programines sistemas ir kt., maloniai prašome kreiptis: saulius.maskeliunas[eta]mif.vu.lt

LIKS Intelektikos sekcijai vadovauja:

Adresas susirašinėjimui:
LIKS Intelektikos sekcija,
Akademijos g. 4-201, LT-08412 Vilnius