Kviečiame būti LIKS Intelektikos sekcijos nariais

Kviečiame būti LIKS Intelektikos sekcijos nariais

Kiekvienų metų pradžioje Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Intelektikos sekcija (LIKS IS) turi tiksliai išsiaiškinti, kas tais metais bus LIKS IS nariais, nes tai apsprendžia kokio dydžio nario mokestį turime mokėti Europos dirbtinio intelekto asocijacijai (EurAI), kaip tikrieji šios organizacijos nariai.

EurAI suteikia LIKS-IS nariams tokius privalumus:

 1. sumažintas ECAI konferencijų registracinis mokestis
 2. sumažintas PAIS konferencijų registracinis mokestis
 3. sumažintas mokestis dalyvauti ACAI vasaros mokyklose
 4. suteikiamas slaptažodis ir laisvas AI Communications Journal skaitymas
 5. galimybė gauti EurAI kelionių išlaidų padengimą
 6. dalyvavimas „EurAI Fellows“ programoje
 7. galimybė gauti EurAI premiją už disertaciją
 8. 30% nuolaida „ECAI konferencijos darbų rinkinio“ (išleidžiamo IOS) įsigijimui
 9. narių adresų informacijos skelbimas „European AI directory“
 10. laisvas electroninio žurnalo ETAI skaitymas
 11. free listings on EurAI’s webpages to promote AI activities
 12. galimybė naudotis „EurAI mailing lists“ informacijos skelbimui
 13. aktyvus dalyvavimas EurAI diskusijose ir renginiuose [pagal https://www.eurai.org/apply_for/membership]

LIKS IS turi kasmet pervesti į EurAI sąskaitą pinigų sumą, lygią LIKS IS narių skaičiui padaugintam iš 3 Eurų (t.y., kiekvienas tikrasis LIKS IS narys turi sumokėti už save 3 Eurus per metus). Šiuos pinigus į EurAI sąskaitą reikia siųsti ne kiekvienam LIKS IS nariui atskirai, o iš karto už visą LIKS Intelektikos sekciją. Buvimo (tapimo) LIKS IS nariais tvarka:

Kiekvienas LIKS narys, kurį tam tikru aspektu domina intelektikos, dirbtinio intelekto tematika, gali būti (tapti) LIKS IS nariu, jeigu:

 1. sutinka už savo EurAI narystę sumokėti 3 Eur [pastaba: LIKS nario mokesčio mokėjimas negali būti argumentas nemokėti EurAI nario mokesčio (taip pat kaip ir EurAI nario mokesčio mokėjimas negali būti argumentas nemokėti LIKS nario mokesčio)]; arba
 2. pasižada šiais metais LIKS Intelektikos sekcijos seminare [arba LIKS ir VU DMSTI seminare aktualiais informatikos klausimais] perskaityti pranešimą pasirinkta intelektikos ar informatikos tema, kuri galėtų sudominti seminaro dalyvius; arba
 3. vietoj savęs pasižada prikalbinti kitą Lietuvos ar užsienio specialistą perskaityti pranešimą LIKS IS [arba LIKS-DMSTI] seminare aukščiau minėtomis sąlygomis. Seminaro temą, datą, laiką ir vietą pranešėjas (ar jo atstovas) turi suderinti su vienu iš LIKS Intelektikos sekcijos koordinatorių: Saulium Maskeliūnu (saulius.maskeliunas[eta]mii.vu.lt) arba Darium Amilevičium ([email protected]).

Tad, visus besidominčius maloniai kviečiame būti (ar tapti) LIKS Intelektikos sekcijos nariais, pasirenkant vieną iš trijų išvardintų atsiskaitymo formų. Apie savo apsisprendimą prašome pranešti el paštu: saulius.maskeliunas[eta]mii.vu.lt . Nauji LIKS IS nariai turi pateikti apie save tokią informaciją:

 • Vardas, pavardė
 • Darbovietė
 • Adresas (kuriuo jums patogiausia gauti korespondenciją paprastu paštu)
 • Elektroninio pašto adresas.

Ligšiol jau buvę LIKS IS nariais – prašome patikrinkite, ar nereikia atnaujinti jūsų anksčiau pateiktos informacijos.

Saulius Maskeliūnas (vienas iš LIKS IS koordinatorių), el. paštas: saulius.maskeliunas[eta]mif.vu.lt