APIE LIKS AKTUALIJOS ECDL PROGRAMA NUORODOS KONTAKTAI
 
 EN  
    LIKS
    Svarbu
    LIKS nariams
Vartotojas:

Slaptažodis:


Pametėte slaptažodį?

Registruotis dabar!


Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose. Archyvas

Praktiniai patarimai e. pašto programų naudotojams (2000–2009)

Pašto programų pritaikymas


Pašto programų pritaikymas lietuvių kalbai

„Windows Mail“

El. pašto programos „Windows Mail“, kuri pateikiama kartu su operacine sistema „Windows Vista“, papildomai derinti nereikia.
(Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Microsoft Outlook Express 6“

Šios programos versijos geriau nenaudoti „Windows 9x“ sistemose, o „Windows NT“, „Windows 2000“ ir „Windows XP“ būtina įdiegti pataisas!

Siūlome „Outlook Express“ suderinti parsisiuntus tam skirtą Rolando Rudomanskio programą „Derink-OE“. Ji automatiškai atliks visus instrukcijoje paminėtus veiksmus, tik neperjungs laiškų siuntimo į grynojo teksto formatą (jei norite siųsti tik tekstinius laiškus, tai galima nurodyti šios programos pasirinktinio derinimo lange).

„Outlook Express 6“ programa iki 6.00.2800.1106 (xpsp1) versijos turi klaidą: net ir sutvarkius parinktis programa neteisingai rodo laišką, jei jis buvo išsiųstas ISO 8859-13 koduote. Jei naudojatės „Windows XP“, minėtą klaidą galima pataisyti, parsisiuntus ir įdiegus operacinės sistemos pataisą XP SP1. „Windows NT“ ir „Windows 2000“ reikia įdiegti naują „Internet Explorer 6“ versiją IE6 SP1. Šią klaidą taip pat taiso programa „Derink-OE“.

Jei Jūsų kompiuteryje ką tik įdiegta „Windows XP“ su sistemos pataisa SP2 arba vėlesne, susirašinėjantiems el. paštu „Outlook Express“ programos nebereikia papildomai derinti – ši pataisa jau numato Lietuvai tinkamą „Baltic (Windows)“ koduotę. Deja, naujienų grupių dalyviai vis tiek turi įjungti MIME siuntimo būdą (kaip patariama šios instrukcijos skyrelyje „Laiškų siuntimas į naujienų grupes“). Jei pataisą SP2 įrašėte į anksčiau įdiegtą ir jau naudojamą operacinę sistemą, pataisa koduotės nuostatų nekeičia – tokiu atveju „Outlook Express“ derinti būtina visiems.

Jei įdiegta senesnė „Windows“ versija, rekomenduojame naudotis ankstesne „Outlook Express“ versija (geriausia 5.1 ar 5.5). Tiesa, yra labai nepatogus būdas apeiti minėtą klaidą: kiekvieną kartą, gavus laišką, išsiųstą ISO 8859-13 koduote, papildomai „View“ lange parinkti „Encoding –> Baltic (Windows)“.

Lietuviškoji programos atmaina

 • Laiškų rašymas. „Įrankiai –> Pasirinktys –> Siųsti –> Daugiakalbiškumo parametrai“: parinkite numatytąjį kodavimą „Baltų (Windows)“; greta esanti parinktis „Atsakant į pranešimą visada naudoti angliškas antraštes“ neturi būti pažymėta. Rekomenduojame laiškus siųsti grynojo teksto formatu (jis universalesnis už HTML) – tam kortelės „Įrankiai –> Pasirinktys –> Siųsti“ dalyje „Pašto siuntimo formatas“ pasirinkite „Paprastasis tekstas“. Ten pat išsikvietę skydelį „Paprastojo teksto parametrai“ pasirinkite „Pranešimo formatas: MIME“, „Koduoti tekstą su: Kodavimas Base 64“, o parinktis „Leisti antraštėse naudoti 8 bitų simbolius“ neturi būti pažymėta.
 • Laiškų skaitymas. „Įrankiai –> Pasirinktys –> Skaitymas –> Šriftai…“: „Šrifto parametrai“ parinkite „Baltic“, kiek žemiau „Kodavimas“ – „Baltų (Windows)“. Spragtelėkite „Nustatyti kaip numatytąjį“ ir „Gerai“. Ten pat bakstelėję „Daugiakalb. parametrai…“ patikrinkite – turi būti „Numatytasis kodavimas: Baltų (Windows)“. Parinktis „Naudoti numatytąjį visų gaunamų pranešimų kodavimą“ neturi būti pažymėta.
 • Laiškų siuntimas į naujienų grupes. Kortelės „Įrankiai –> Pasirinktys –> Siųsti“ dalyje „Naujienų siuntimo formatas“ pasirinkite „Paprastasis tekstas“, o išsikvietę skydelį „Paprastojo teksto parametrai“ pasirinkite „Pranešimo formatas: MIME“, „Koduoti tekstą su: Base 64“; parinktis „Leisti antraštėse naudoti 8 bitų simbolius“ neturi būti pažymėta.
 • Darbas su gautais laiškais. Jei lietuvišką laišką suformavo kitas autorius – Jūs jį tik persiunčiate arba atsakote – patikrinkite, ar gera Jūsų siunčiamo laiško koduotė. Jei ne, „Formatas –> Kodavimas“ sąraše parinkite „Baltų (Windows)“ ir tik tada siųskite laišką. Tokiam tikrinimui patogu programos priemonių juostą papildyti mygtuku „Kodavimas“: tuščioje priemonių juostos dalyje dukart spragtelėję pele iškviesite langą, kurio kairėje dalyje surasite mygtuką „Kodavimas“ – nurodykite įdėti jį į juostą.

Angliškoji programos atmaina

 • Laiškų rašymas. „Tools –> Options –> Send –> International Settings –> Default Encoding“ nustatykite „Baltic (Windows)“ parinktį. Greta esanti parinktis „When replying to message always use English headers“ neturi būti pažymėta. „Tools –> Options –> Send –> Mail Sending Format“ nustatykite „Plain Text“ parinktį. Kortelės „Tools –> Options –> Send“ dalyje „Mail Sending Format“ pasirinkite „Plain text“, „Plain Text settings“ skydelio „Message format“ dalyje įsitikinkite, ar nustatyta MIME parinktis, o „Encoding text using“ parinkite „Base 64“ reikšmę; „Allow 8-bit characters in headers“ neturi būti pažymėta.
 • Laiškų skaitymas. „Tools –> Options –> Read –> Fonts… –> Font settings“ parinkite „Baltic“, laukelyje „Encoding“ – „Baltic (Windows)“. Spragtelkite „Set as Default“ ir „OK“. Ten pat patikrinkite „International Settings“ parinktis – „Default encoding“ turi būti „Baltic (Windows)“. Parinktis „Using default encoding for all incoming messages“ neturi būti pažymėta.
 • Laiškų siuntimas į naujienų grupes. „Tools –> Options –> Send –> News Sending Format“ pasirinkite „Plain text“, o „Plain Text Settings –> Message Format“ nustatykite MIME parinktį, „Encode text using“ parinkite „Base 64“; „Allow 8-bit characters in headers“ neturi būti pažymėta.
 • Darbas su gautais laiškais. Jei lietuvišką laišką suformavo kitas autorius – Jūs jį tik persiunčiate (Forward) arba atsakote (Reply) – patikrinkite, ar gera Jūsų siunčiamo laiško koduotė. Jei ne, „Format –> Encoding“ sąraše parinkite „Baltic (Windows)“ ir tik tada siųskite laišką.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Microsoft Outlook Express 5“

 • Programa darbui su lietuviškais laiškais parengiama taip pat, kaip ir „Outlook Express 6“.
 • Jei atlikus instrukcijos laiškų skaitymo dalį „Default Encoding“ nustatyti „Baltic (Windows)“ nepavyko (pasilieka „Baltic ISO“ koduotė), siūlome įsidiegti naujesnę „Outlook Express 5“ versiją, kurioje jau ištaisyta ši klaida. Naujausią programos versiją rasite „Windows“ papildymų svetainėje.
  (Rytis Umbrasas)

„Microsoft Outlook Express 4“

 • Laiškų siuntimas. Prieš išsiųsdami laišką patikrinkite, ar „Format –> Language“ tikrai nustatyta „Baltic Alphabet (Windows)“.
 • Laiškų skaitymas. „Tools –> Options –> Read –> Fonts“ pasirinkite „Baltic Alphabet“. Spragtelkite „Set as Default“ ir „OK“.
  Jei laiške matote neteisingas lietuviškas raides, pabandykite „View –> Language“ nustatyti „Baltic alphabet (Windows)“ parinktį. Jei tai nepadeda, vadinasi, gavote neteisingai užkoduotą laišką. (Tai patikrinti galima taip: atvėrę laišką „File –> Properties“ lange susiraskite eilutės „charset“ reikšmę. Labiausiai paplitusi klaida – „charset="iso-8859-4"“ reikšmė. Turi būti „charset="iso-8859-13"“ arba „charset="windows-1257"“.) Paprašykite savo korespondento susitvarkyti pašto programą.
  (Rytis Umbrasas)

„Microsoft Internet Explorer 3.0“ pašto programa „Internet Mail“

„Mail –> Options –> Fonts –> Language“ pasirinkite „Baltic“. Jei lietuviškas raides matote blogai, „View –> Language“ nustatykite „Baltic (Windows)“ parinktį. Jei tai nepadeda, vadinasi, gavote nestandartinės koduotės laišką. Galima bandyti skaityti su „Baltic (ISO)“ parinktimi, tačiau reikėtų paprašyti partnerio, kad nenaudotų šios pasenusios koduotės.
Šioje programos versijoje dar nėra atskiros nuostatos siunčiamų laiškų koduotei pasirinkti. Prieš išsiųsdami laišką pasitikrinkite, ar „View –> Language“ tikrai nustatyta „Baltic (Windows)“.
(Rytis Umbrasas)

„Microsoft Office Outlook 2003“ (ir „Outlook 2002“)

Jei Jūsų kompiuteryje ką tik įdiegta „Windows XP“ su sistemos pataisa SP2 arba vėlesne, susirašinėjantiems el. paštu „Outlook 2003“ programos nebereikia papildomai derinti – ši pataisa jau numato Lietuvai tinkamą „Baltic (Windows)“ koduotę.

Lietuviškoji programos atmaina

 • Atverkite kortelę „Įrankiai –> Pasirinktys –> Pašto formatas“, skyrelyje „Pranešimo formatas“ suraskite parinktį „Kurti šiuo pranešimų formatu:“ ir nustatykite reikšmę „Paprastasis tekstas“. Čia pat esančiu mygtuku iškvieskite kortelę „Tarptautinės pasirinktys“ ir skyrelyje „Kodavimo pasirinktys“ pažymėkite „Automatiškai parinkti kodavimą išsiunčiamiems pranešimams“. Žemiau esančioje pasirinktyje „Pageidautinas kodavimas išsiunčiamiems pranešimams:“ nustatykite „Baltic (Windows)“ reikšmę.
 • Jei gavote laišką, kurio koduotės programa neaptiko (todėl laiškas liko neiškoduotas), pabandykite nustatyti koduotę patys – atverkite laišką ir parinkite koduotę iš sąrašo „Rodymas –> Kodavimas –> Daugiau“. Bandyti verta „Baltic (ISO)“, „Unicode (UTF-8)“ koduotes.
 • Jei rašydami laišką panaudosite raidžių, kurių nėra „Baltic (Windows)“ koduotėje, programa tokį laišką automatiškai išsiųs daugiakalbe UTF-8 koduote.

Angliškoji programos atmaina

 • Atverkite „Tools –> Options –> Mail Format“ kortelę, „Message format“ skyrelyje suraskite parinktį „Compose in this message format:“ ir nustatykite „Plain Text“ reikšmę. Čia pat esančiu mygtuku iškvieskite „International Options“ kortelę ir „Encoding Options“ skyrelyje pažymėkite „Auto-Select encoding for outgoing messages“ parinktį. Žemiau esančioje „Preferred encoding for outgoing messages:“ parinktyje nustatykite „Baltic (Windows)“ reikšmę.
 • Jei gavote laišką, kurio koduotės programa neaptiko (todėl laiškas liko neiškoduotas), pabandykite nustatyti koduotę patys – atverkite laišką ir parinkite koduotę iš „View –> Encoding –> More“ sąrašo.
  (Rytis Umbrasas)

„Microsoft Outlook 2000“

Šios programos versijos geriau nenaudoti „Windows 98“ sistemoje, o „Windows XP“ būtina įdiegti pataisą!

Ši „Microsoft Outlook“ programos versija neturi galimybės teisingai rodyti lietuviško laiško, jei jis buvo išsiųstas ISO 8859-13 lentele, todėl rekomenduojame programa nesinaudoti senesnėse „Windows“ versijose. Tuo tarpu „Windows XP“ naudotojai klaidą pataisys, parsisiuntę ir įdiegę naują „Internet Explorer 6“ versiją IE6SP1.

 • „Tools –> Options“ lango „Mail Format“ kortelės „Message format:“ dalyje pasirinkite „Send in this message format:“ reikšmę „Plain text“. Ten pat paspauskite „Settings“ mygtuką ir įsitikinkite, kad nustatyta „MIME“ parinktis. Čia „Encode text ussing:“ parinkite „Quoted Printable“ reikšmę, o „Allow 8-bit characters in headers“ palikite nepažymėtą.
  Užvėrę šį skydelį paspauskite gretimą mygtuką „International Options“ ir parinktims „Use this encoding for outgoing messages“ bei „Use this encoding for unmarked received messages“ nustatykite „Baltic (Windows)“ reikšmę. Šiame skydelyje esanti parinktis „Use English for message headers or replies and forwards“ gali likti pažymėta.
 • „Tools –> Options“ lango „Mail Format“ kortelės „Stationery and fonts“ dalyje spragtelėkite „Fonts…“ mygtuką, atsivėrusiam skydelyje – „International fonts…“ mygtuką, tuomet patikrinkite, ar „Font settings“ lange nustatyta „Baltic“ parinktis, o „Encoding:“ reikšmė yra „Baltic (Windows)“. Jei „Default Encoding:“ rodoma ne „Baltic“ reikšmė, nustatykite ją spragteldami „Set as Default“ mygtuką.
  (Rytis Umbrasas)

„Microsoft Outlook 98“

 • Laiškų rašymas. Įdiegta programa pati nenustato reikiamos „Baltic Alphabet (Windows)“ kodų lentelės. Ją reikia pasirinkti „Format –> Language“ lange. Į klausimą „Would you like to make Baltic (Windows) your default language for all new e-mail message?“ atsakykite „Yes“ ir programa daugiau neklausinės apie siunčiamų laiškų koduotę (jei neprireiks pasiųsti laiško kita koduote).
  Jeigu laišką siunčiate kaip atsaką (Reply), reikia pasitikrinti, ar laiškas neprarado reikiamos koduotės: turi būti „Format –> Language –> Baltic Alphabet (Windows)“.
 • Laiškų skaitymas. Jei laiške lietuviškos raidės rodomos iškraipytos, „View –> Language“ nustatykite „Baltic Alphabet (Windows)“. Jei tai nepadėjo, verta patikrinti, kokia koduote gavote laišką – pasirinkite „View –> Options –> Internet headers“ ir susiraskite eilutę „charset="..."“. Lietuvoje naudotinos reikšmės "windows-1257" arba "iso-8859-13". Jeigu čia matote ISO-8859-1, ISO-8859-4 ar kokią kitą reikšmę, paprašykite siuntėjo susitvarkyti savo pašto programą pagal šiame puslapyje pateiktus patarimus.
  (Rytis Umbrasas)

„Microsoft Outlook 97“

Ši „Microsoft Outlook“ programos versija neturi galimybės rodyti gautą laišką tiesiogiai. Lietuviškai parašytą laišką šios programos vartotojas gali perskaityti, tačiau laiško tekstą jis gaus kaip priedą (angl. attachment) – prikabintą tekstinę bylą. Siūlome atnaujinti programą – pakeisti ją į „Outlook 98“ versiją.
(Rytis Umbrasas)

„Microsoft“ el. pašto programų (Outlook, Outlook Express) ypatumai

 • Neretai klausiama: kodėl iš to paties asmens gautuose laiškuose lietuviškos raidės kartais būna sugadintos, nors savo programą jis yra susitvarkęs?
  Pašto programa dažnai gali teisingai rodyti lietuviškas raides, net jei gautas laiškas užkoduotas programai nežinoma kodų lentele. Jei į tokį laišką atsakome paspausdami „Atsakyti“ (Reply), mūsų programoje automatiškai pasikeis kodavimo lentelės parinktis ir išliks neteisinga (kol nepakeisime ar pati nepasikeis!). Tuomet siunčiamus laiškus daugelis skaitytojų gaus subjaurotus. Paspaudę „Atsakyti“ ar „Persiųsti“ (Forward) nepamirškite patikrinti, ar tikrai siunčiate laišką „Baltic (Windows)“ koduote, o draugų paprašykite, kad savo programą irgi nusistatytų pagal šiame tinklalapyje pateiktus patarimus.
 • Iki 2003 metų „Microsoft“ produktuose nebuvo realizuota ISO/IEC 8859-13 koduotė. Todėl turite pasirūpinti, kad laiškus žmonėms, besinaudojantiems senesnėmis šios bendrovės programomis, siųstumėte „Windows-1257“ (Baltic Alphabet Windows) koduote.
 • Parsisiuntus ir įdiegus „Windows XP“ operacinės sistemos pataisą SP2, programa „Outlook Express“ papildoma koduote ISO 8859-13. Pataisa leidžia ne tik skaityti ISO 8859-13 koduotės laiškus, bet, esant reikalui, ir siųsti laiškus šia koduote. Koduotė ISO 8859-13 čia vadinama „Estonian (ISO)“.
  (Viktoras Dagys, Rytis Umbrasas)

„Apple Mail“

Ši programa, esanti operacinės sistemos „Mac OS X 10.2.5“ ir naujesnėse versijose, leidžia siųsti lietuviškus laiškus „windows-1257“ koduote.
„Message –> Text Encoding“ sąraše pasirinkite „Baltic Rim (Windows)“.
(Viktoras Dagys, Lina Markauskaitė)

„Mozilla Thunderbird 2.0“ lietuviškoji atmaina (Windows)

 • Programą įdiegus jos derinti nereikia. Numatytoji naujų laiškų koduotė – „Windows-1257“.
 • Jeigu norite išsiųsti pavienį laišką ISO 8859-13 koduote, naujo laiško rašymo lange pasirinkite „Rodinys –> Koduotė –> Baltijos šalių (ISO-8859-13)“. Jeigu norite šią koduotę padaryti numatytąja, iš šios programos pagrindinio lango arba laiško rašymo lango pasirinkite „Priemonės –> Nuostatos –> Šriftai“. Atsivėrusios kortelės dalies „Numatytosios koduotės“ sąrašuose „Laiškų rašymo:“ ir „Laiškų skaitymo:“ pasirinkite „Baltijos šalių (ISO-8859-13)“. Parinktis „Laikyti numatytosiomis visiems laiškams (nepaisyti koduočių, nurodytų laiškų antraštėse)“ neturi būti pažymėta.
 • Rašybos tikrinimas. Atskiro laiško rašybą galima patikrinti spragtelėjus mygtuką „Rašyba“. Jei norite, kad prieš išsiunčiant būtų tikrinama kiekvieno laiško rašyba, lange „Priemonės –> Nuostatos –> Laiškų rašymas“ pažymėkite „Prieš išsiunčiant laišką patikrinti rašybą“.
  (Tatjana Jevsikova, Rytis Umbrasas)

„Mozilla Thunderbird 1.5“ angliškoji atmaina (Windows)

 • Reikalingos koduotės parenkamos mygtuku „Write“ arba meniu komanda „File –> New –> Message“ atvėrus laiškų rašymo langą. „Options –> Character Encoding –> Customize List“ lango kairiojoje dalyje (Available Character Encodings) suraskite koduotes „Baltic (Windows-1257)“, „Baltic (ISO-8859-13)“, „Unicode (UTF-8)“ ir mygtuku „Add“ sukelkite į dešiniąją dalį (Active Character Encodings). Jei laiškus ketinate rašyti ir rusiškai ar kitomis kalbomis, papildomai parinkite atitinkamas koduotes – „Cyrillic (KOI8-R)“, „Cyrillic (Windows-1251)“ ir pan. Paspauskite mygtuką „OK“ ir užverkite laiško rašymo langą. Į klausimą „Message has not been sent. Do you want to save the message in the Drafts folder?“ atsakykite paspausdami mygtuką „Don't Save“. Dabar būtinai užverkite ir vėl paleiskite programą.
 • „Tools –> Options –> Display-> Fonts“ kortelės „Character encodings“ dalyje ir „Outgoing Mail“, ir „Incoming Mail“ parinkite reikšmę „Baltic (Windows-1257)“. Čia pat esanti parinktis „Apply default to all messages (ignore character encoding specified by MIME header)“ neturi būti pažymėta, o parinktį „Use the default character encoding in replies.“ siūlome pažymėti.
 • Rekomenduojame išjungti „Tools –> Account settings –> Composition & Addresing –> Composition –> Compose messages in HTML format“ reikšmę.
 • Jei laiške panaudosite rašmenis, kurių nėra pasirinktoje koduotėje, programa apie tai įspės. Paspaudę „Cancel“ laiško neišsiųsite ir galėsite atsisakyti per klaidą įvestų rašmenų arba pasirinkti tinkamesnę koduotę. Jei paspausite „OK“, programa laišką išsiųs UTF-8 koduote (primename, kad tokį laišką sėkmingai parodys toli gražu ne visos programos.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Opera 10“ el. pašto dalis

 • Parsisiųskite šios programos International variantą ir diegdami pasirinkite lietuvių kalbą.
 • Programą įdiegus jos derinti nereikia.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Opera 8.5“ el. pašto dalis

 • Lietuviškosios sąsajos įjungimas. Parsisiųskite vertimo į lietuvių kalbą bylą. „Tools –> Preferences –> General“ kortelės laukelyje „Language“ pasirinkite „Lithuanian [lt]“ ir spragtelėję šalia esantį mygtuką „Details...“ nurodykite jau parsisiųstą vertimo bylą (pvz., „ouw850_lt.lng“).
 • Lietuviškoji programos sąsaja. Jei norite, kad laiškai būtų išsiunčiami „Windows-1257“ koduote, kortelės „Priemonės –> Pašto ir pokalbių paskyros –> Taisa… –> Laiškų išsiuntimas“ sąraše „Numatytoji koduotė“ parinkite „windows-1257“.
 • Angliškoji programos sąsaja. Jei norite, kad laiškai būtų išsiunčiami „Windows-1257“ koduote, kortelės „Tools –> Mail and chat accounts –> Edit… –> Outgoing“ sąraše „Default encoding“ parinkite „windows-1257“.
 • Pastaba. Įdiegta ir nederinta programa laiškus siųs: „Windows“ atveju – ISO 8859-13 koduote, „Linux“ atveju – UTF-8 koduote.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Opera 7“ (Windows) el. pašto programa M2

 • Koduotę programa parenka atsižvelgdama į operacinės sistemos lokalę (Lietuvai priskiria ISO 8859-13) bei laiške panaudotus rašmenis.
 • Lietuviškoji programos sąsaja. Jei norite, kad laiškai būtų išsiunčiami ne ISO 8859-13, o „Windows-1257“ koduote, „El. paštas –> Tvarkyti paskyras –> Taisa –> Laiškų išsiuntimas“ kortelės „Numatytoji koduotė“ sąraše parinkite „windows-1257“.
 • Angliškoji programos sąsaja. Jei norite, kad laiškai būtų išsiunčiami ne ISO 8859-13, o „Windows-1257“ koduote, „Mail –> Manage accounts –> Edit –> Outgoing“ kortelės „Default encoding“ sąraše parinkite „windows-1257“.
  (Rytis Umbrasas, Aidas Žandaris)

„Opera 7“ (Linux) el. pašto programa M2

„Mail –> Manage accounts –> Edit –> Outgoing“ kortelės „Default encoding“ sąraše parinkite „windows-1257“ arba „iso-8859-13“.
(Rytis Umbrasas)

„Opera 6“ (Windows) el. pašto dalis

„File –> Preferences“ lango „E-mail“ kortelėje greta parinkties „Use Opera account“ langelio spragtelėkite mygtuką „Properties…“ (jei jau naudojotės „Opera“ pašto programa) arba „New…“ (jei „Opera“ el. paštą derinate pirmą kartą). Atsivėrusiame „E-mail account properties“ lange rinkitės „Outgoing“ kortelę ir jos „Font and encoding“ dalyje iš išsiskleidžiančio „Default encoding for outgoing messages“ sąrašo pasirinkite „windows-1257“ arba „iso-8859-13“ koduotę.
(Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„The Bat! 4.0.24“

Programą įdiegus jos derinti nereikia. Numatytoji naujų laiškų koduotė – „Windows-1257“.
(Rytis Umbrasas)

„The Bat! 3.80.06“

 • Koduočių parinkimas. Įdiegę ir paleidę „The Bat!“ programą „Options –> Preferencies –> Charater Sets (XLAT)“ kortelėje pažymėkite šias koduotes: „Baltic (ISO)“, „Baltic (Old ISO)“, „Baltic (Windows)“ ir „Unicode (UTF-8)“.
 • Laiškų rašymas. Prieš rašydami pirmą laišką „Account –> Properties“ kortelėje išskleiskite „Templates“ eilutę ir pasirinkite „New Message“. Dešinėje lango dalyje išskleiskite „Use Character set“ sąrašą ir pasirinkite „Baltic (Windows)“ reikšmę.
  Rašydami laišką informaciją apie koduotę matysite lango apačioje, informacinėje eiluteje, o jei norėsite pakeisti koduotę, galėsite tai atlikti „Options –> Character set“ sąraše.
 • Laiškų skaitymas. „View –> Character Set“ sąraše pasirinkite „Baltic (Windows)“ koduotę, tada bakstelėkite „Set as default“ eilutę.
  Jei gautame laiške koduotė buvo nurodyta neteisingai ir todėl laišką matote iškraipytą, „View –> Character Set“ sąraše pabandykite parinkti kitą lietuvišką koduotę, pvz., „Baltic (Old ISO)“.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„The Bat! 2.12.00“

 • Papildomos koduotės. Tik įdiegta programa neturi galimybės teisingai parodyti ISO 8859-4 koduote išsiųstų laiškų. Kadangi šios koduotės laiškų pasitaiko, rekomenduojame parsisiųsti ir įdiegti „The Bat!“ programos priedus. Jie leis papildomai naudoti ISO 8859-13 ir ISO 8859-4 koduotes.
  Išpakuokite parsisiųstą priedų bylą „litbat.zip“. Paleidę „The Bat!“ programą „Options –> Preferencies –> Charater Sets (XLAT)“ kortelėje paspauskite mygtuką „Reset“ ir „OK“, tada užverkite „The Bat!“. Įvykdykite parsisiųstame pake rastą bylą „LBa_1_60.reg“.
 • Laiškų rašymas. Prieš rašydami pirmą laišką „Account –> Properties“ kortelėje išskleiskite „Templates“ eilutę ir pasirinkite „New Message“. Dešinėje lango dalyje išskleiskite „Use Character set“ sąrašą ir pasirinkite „Lithuanian (Windows-1257)“ reikšmę. (Jei papildomų koduočių dar neįdiegėte, rinkitės „Baltic (Windows)“.)
  Rašydami laišką informaciją apie koduotę matysite lango apačioje, informacineje eiluteje, o jei norėsite pakeisti koduotę, galesite tai atlikti „Options –> Message encoding“ sąraše.
 • Laiškų skaitymas. „View –> Character Set“ sąraše pasirinkite „Lithuanian (Windows-1257)“ koduotę, tada bakstelėkite „Set as default“ eilutę. Jei gautame laiške koduotė buvo nurodyta neteisingai ir todėl laišką matote iškraipytą, „View –> Character Set“ sąraše pabandykite parinkti kitą lietuvišką koduotę.
  (Viktoras Dagys, Rytis Umbrasas)

„Lotus Notes 6.5.1“

Programą įdiegus jos derinti nereikia. Koduotę programa parenka atsižvelgdama į laiške panaudotus rašmenis – lietuviškiems laiškams priskiriama „Windows-1257“.
Jei kurį laišką reikėtų išsiųsti kita koduote, jų parinktis rasite rašomo laiško lange, „Actions –> Delivery Options –> Advanced –> Internet Mail Message Format –> MIME Character Set“ sąraše.
(Martynas Brijūnas, Rytis Umbrasas)

„Pegasus Mail“

Nepatariame naudoti naujesnių versijų, tinkamiausia kol kas buvo 4.31 šios programos versija

„Pegasus Mail 4.31“

Įdiegta programa laiškus išsiųs netinkama lietuviškai susirašinėti koduote, todėl programą būtina derinti.

 • „Tools –> Options“ lango „General settings –> Advanced settings“ kortelėje iš „Default MIME character set:“ sąrašo pasirinkite ISO-8859-13. (Jei norite laiškus siųsti „Windows-1257“ koduote, „Default MIME character set:“ laukelyje įrašykite windows-1257.)
 • Rekomenduojame laiškus siųsti grynojo teksto formatu – tam „Tools –> Options“ lango „Outgoing mail –> Message formating“ kortelėje pažymėkite parinktį „Disable all text styling options…“.
 • Jei kai kuriuose languose lietuviškos raidės rodomos iškraipytos, nors peržiūrimas laiškas teisingai užkoduotas, pasirinkite „Baltic“ šriftą (paspaudę raudoną „f“ mygtuką).
  (Viktoras Dagys, Rytis Umbrasas)

„Pegasus Mail 4.21“

Tik įdiegta programa laiškus išsiųs netinkama lietuviškai susirašinėti koduote, todėl reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus. Atkreipiame dėmesį, kad ir suderinta šios versijos programa nerodo UTF-8 koduotės laiškų.

 • Iš FTP saugyklos ftp://aldona.mii.lt/pub/MII/PMS/elpa/windows/ parsisiųskite bylą „wpm-lmtt.rsc“ ir įrašykite ją į katalogą „Pmail“ (kuriame yra programos vykdomoji byla „Winpm-32.exe“).
 • „Tools –> Options“ lango „General settings –> Advanced settings“ kortelėje parinktį „Default MIME character set:“ pataisykite į windows-1257 arba iso-8859-13.
 • Visuose programos languose pasirinkite kurį nors „Baltic“ šriftą (paspaudę raudoną „f“ mygtuką).
 • Rekomenduojame laiškus siųsti grynojo teksto formatu – tam „Tools –> Options“ lango „Outgoing mail –> Message formating“ kortelėje pažymėkite parinktį „Disable all text styling options…“.
  (Viktoras Dagys)

„Eudora Light“, „Eudora Pro“, „Eudora 5“, „Eudora 6“ (Windows)

„Windows“ terpei skirtos „Eudora“ grupės programos visiškai netinka lietuvių kalbai (išskyrus „Thunderbird“ pagrindu sukurtą „Eudora OSE“), nes jose nėra jokios galimybės pasirinkti siunčiamo laiško koduotę (programa automatiškai nustato „ISO-8859-1“ lentelę). Nors kai kurios pašto programos sugeba taip užkoduotus laiškus parodyti lietuviškai, tačiau siųsdami tokius laiškus sukelsite daug problemų kitiems, ypač jei dalyvaujate el. pašto grupėse. Be to, naujos „Eudora“ šeimos programų versijos nebeleidžiamos. Siūlome kuo greičiau šią programą pakeisti kita, tinkama lietuviškiems rašmenims persiųsti.
(Rimas Kudelis, Viktoras Dagys)

„Mozilla 1.7.2“ lietuviškosios atmainos (Windows, Linux) el. pašto dalis

 • Programą įdiegus jos derinti nereikia. Numatytoji siunčiamų laiškų koduotė – „Windows-1257“.
 • Jeigu norite išsiųsti pavienį laišką ISO 8859-13 koduote, naujo laiško rašymo lange pasirinkite „Rodinys –> Koduotė –> Baltijos šalių (ISO-8859-13)“. Jeigu norite šią koduotę padaryti numatytąja, iš bet kurio pagrindinio lango pasirinkite „Taisa –> Nuostatos –> Paštas –> Laiškų rašymas –> Koduotė –> Baltijos šalių (ISO-8859-13)“.
 • Rašybos tikrinimas. Atskiro laiško rašybą galima patikrinti paspaudus mygtuką „Rašyba“. Jei norite, kad prieš išsiunčiant būtų tikrinama kiekvieno laiško rašyba, lange „Taisa –> Nuostatos –> Paštas –> Laiškų rašymas“ pažymėkite „Prieš išsiunčiant laišką patikrinti rašybą“.
  (Gintautas Grigas)

„Mozilla 1.7.x“ angliškosios atmainos (Windows) el. pašto dalis

Naršyklės „Mozilla“ elektroninio pašto programą iškvieskime meniu komanda „Window –> Mail & Newsgroups“.

 • Laiškų rašymas. Reikalingos koduotės parenkamos atvėrus laiškų rašymo langą „Compose“. „View –> Character Encoding –> Customize“ lango kairiojoje dalyje (Available Character Encodings) suraskite koduotes „Baltic (Windows-1257)“, „Baltic (ISO-8859-13)“, „Unicode (UTF-8)“ ir mygtuku „Add“ sukelkite į dešiniąją dalį (Active Character Encodings). Jei laiškus ketinate rašyti ir angliškai, rusiškai ar kitomis kalbomis, papildomai parinkite atitinkamas koduotes „Western (ISO-8859-1)“, „Cyrilic (ISO-8859-5)“, „Cyrilic (KOI8-R)“ ir pan. Paspauskite mygtuką „OK“. Dabar užverkite laiško rašymo langą spragtelėję „×“ mygtuką viršutiniame dešiniame lango kampe. Į klausimą „Message has not been sent. Do you want to save the message in the Drafts folder?“ atsakykite paspausdami mygtuką „Dont Save“.
  „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Composition“ kortelės „Composing Messages“ dalyje pažymėkite „For messages that contain 8-bit characters, use 'quoted printable' MIME encoding. Leave unchecked to send the messages as is.“ nuostatą. Ten pat parinkite „Character Encoding:“ reikšmę „Baltic (Windows-1257)“. Tai padarę paspauskite „OK“ mygtuką.
  Rašydami laišką koduotę galite pakeisti „View –> Character Encoding“ langelyje. Parinkta koduotė bus rodoma ir laiško rašymo lango antraštinėje eilutėje. Jei bandysite laišką siųsti koduote, neturinčia laiške pavartotų rašmenų, programa apie tai įspės. Ką tuomet daryti? Jei laiške tikrai turi būti kelių kalbų žodžiai, jį galite (paspaudę „OK“) išsiųsti UTF-8 koduote. Visgi jei kitos abėcėlės raidės laiške atsirado per klaidą ar pasirinkote netinkamą koduotę, paspaudę „Cancel“ galėsite laišką pataisyti arba pasirinkti kitą koduotę. (Atkreipiame dėmesį, kad dauguma WWW pašto tarnybų bei kai kurios pašto programos kol kas nesugeba parodyti laiškų, išsiųstų UTF-8 koduote.)
 • Laiškų skaitymas. Teisingai suformuotus laiškus programa automatiškai parodys be problemų, tačiau vis tiek rekomenduojame nustatyti, kad lietuviška koduotė būtų pagrindinė. „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Message Display“ kortelės „Languages“ dalyje parinkite „Character Encoding:“ reikšmę „Baltic (Windows-1257)“. Nuostata „Apply default to all messages (ignore charset specified by MIME header)“ neturėtų būti pažymėta.
 • Naujienų grupių skaitymas. Atskiroms naujienų grupėms (ir laiškų aplankams) skaityti galima parinkti skirtingas koduotes. Tai praverčia, jei iš naujienų grupės gaunate daug laiškų, išsiųstų netvarkingomis programomis, visai nenurodančiomis koduotės. Pasirinkite naujienų grupę (ar laiškų aplanką) ir dešiniu pelės klavišu iškvietę kontekstinį meniu rinkitės „Properties“ komandą. Atsivėrusiame lange parinkite norimą koduotę. Lietuviškoms naujienų grupėms verta parinkti „Baltic (ISO-8859-4)“. Parinktis „Apply default to all messages in the folder (individual message character encoding settings and auto-detection will be ignored)“ neturi būti pažymėta.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Netscape 7“ (Windows) pašto dalis „Netscape Mail“

 • Laiškų skaitymas. „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Message Display“ kortelės dalyje „Languages“ parinkite „Character Coding:“ reikšmę „Baltic (Windows-1257)“. Nuostata „Apply default to all messages (ignore charset specified by MIME header)“ neturėtų būti pažymėta.
 • Laiškų rašymas. „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Message Composition“ kortelės „Composition“ dalyje varnele pažymėkite „For messages that contain 8-bit characters, use 'quoted printable' MIME encoding. Leave unchecked to send the messages as is.“ nuostatą. Ten pat parinkite „Character Coding:“ reikšmę „Baltic (ISO-8859-13)“. Rašydami laišką koduotę galite pakeisti „View –> Character Coding“ langelyje. Parinkta koduotė (jei ji nėra pagrindinė) bus rodoma ir laiško rašymo lango antraštinėje eilutėje. Jei bandysite lietuvišką laišką siųsti koduote, neturinčia lietuviškų simbolių, programa apie tai įspės!
 • Koduočių įkėlimas į aktyvių sąrašą. Laiškų rašymui koduotės parenkamos iš aktyvių koduočių sąrašo. Jeigu reikiamos koduotės ten nėra, ją reikia įkelti iš kito, visų galimų koduočių sąrašo. „View –> Character Coding –> Customize“ lango kairiojoje dalyje (Available Character Codings) suraskite reikiamą koduotę (pvz., „Baltic Windows-1257“) ir mygtuku „Add“ perkelkite į dešiniąją dalį (Active Character Codings). Paspauskite mygtuką „OK“.
  (Gintautas Grigas)

„Netscape 6“ (Windows) pašto dalis „Netscape Mail“

 • Koduočių parinkimas. „View –> Character Coding –> Customize“ lango kairiojoje dalyje (Available Charactersets) suraskite koduotes „Baltic (ISO-8859-13)“, „Baltic Windows-1257)“, „Baltic (ISO-8859-4)“, „Unicode (UTF-8)“ ir mygtuku „Add“ sukelkite į dešiniąją dalį (Active Charactersets) tokia pat tvarka, kaip čia išvardyta. (Tvarką galima keisti tam skirtais rodyklių mygtukais, esančiais dešinėje lango dalyje.) Jei laiškus ketinate rašyti ir angliškai, rusiškai ar kitomis kalbomis, papildomai parinkite atitinkamas koduotes „Western (ISO-8859-1)“, „Cyrilic (ISO-8859-5)“, „Cyrilic (KOI8-R)“ ir pan. Paspauskite mygtuką „OK“.
 • Laiškų skaitymas. „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Message Display“ kortelės dalyje „Languages“ parinkite „Character Coding:“ reikšmę „Baltic (Windows-1257)“. Nuostata „Apply default to all messages (ignore charset specified by MIME header)“ neturėtų būti pažymėta.
 • Laiškų rašymas. „Edit –> Preferences“ lango „Mail and Newsgroups –> Message Composition“ kortelės „Composing Messages“ dalyje varnele pažymėkite „For messages that contain 8-bit characters, use 'quoted printable' MIME encoding. Leave unchecked to send the messages as is.“ nuostatą. Ten pat parinkite „Character Coding:“ reikšmę „Baltic (ISO-8859-13)“. Rašydami laišką koduotę galite pakeisti „View –> Character Coding“ langelyje. Parinkta koduotė (jei ji nėra pagrindinė) bus rodoma ir laiško rašymo lango antraštinėje eilutėje. Jei bandysite lietuvišką laišką siųsti koduote, neturinčia lietuviškų simbolių, programa apie tai įspės!
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Netscape Communicator 4.7“ (Windows) pašto dalis „Messenger“

 • „Netscape Communicator 4“ programos naujesnės versijos (pradedant 4.51) nors ir turi „Windows-1257“ parinktį, tačiau ji nerealizuota: nustačius „Baltic (Windows-1257)“ laiškas vis tiek išsiunčiamas pasenusia „ISO-8859-4“ koduote. Todėl tenka naudotis „User Defined“ parinktimi.
 • Laiškų rašymas. „Edit –> Preferences –> Appearance –> Fonts“ kortelėje pasirinkite tokias laukų reikšmes: „For the Encoding: User Defined“; „Variable With Font: Times New Roman Baltic“; „Fixed With Font: Courier New Baltic“.
 • Laiškų skaitymas. „View –> Character Set“ sąraše pasirinkite „User Defined“ reikšmę ir po to – „Set Default Character Set“. (Senesnėse versijose vietoj „Character set“ gali būti „Encoding“ eilutė.)
 • „User Defined“ keitimas į „Windows-1257“. Patyrę kompiuterio vartotojai gali pasinaudoti Artūro Miežlaiškio pasiūlymu – pataisyti „netscape.exe“ bylą (prieš tai būtina pasidaryti jos atsarginę kopiją!). Taisymus atliekančią programą bei jos naudojimo instrukciją galima atsisiųsti iš FTP saugyklos.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Incredimail Xe“

Ši programa netinkama lietuvių kalbai, nes ji nerodo UTF-8 ir ISO 8859-4 koduotės lietuviškų laiškų!

 • „Tools –> Options“ lango „Language“ kortelės „Default Encoding for Editing“ dalyje iš sąrašo „Default encoding“ parinkite „Baltic (Windows)“ reikšmę, o „Advanced“ korteles „Message“ dalyje pažymėkite „Enable 'Plain text' in style box“ parinktį. Keitimus patvirtinkite paspausdami mygtuką „Ok“.
 • Jei gavote netvarkingai suformuotą laišką, kurio koduotės programai nepavyko nustatyti, atvėrę laišką pabandykite paieškoti tinkamos koduotės „Message –> Encoding“ lange.
  (Rytis Umbrasas)

„Balsa 0.9.0“

 • Koduotės parinkimas. Programos nuostatų („Nustatymai“) lango kortelėje „Kodavimas“ į laukelį „Kodų lentelė“ įrašykite „iso-8859-13“, žemiau parinkite punktą „8 bitų“ ir paspauskite mygtuką „Gerai“.
 • Laiškų skaitymas. Jei lietuviškas raides matote iškraipytai, tikriausiai reikia pakeisti šriftą. Tam programos nuostatų kortelėje „Įvairūs“ paspauskite mygtuką „Rinktis…“ ir atsivėrusio šriftų pasirinkimo lango kortelės „Filtrai“ lauke „Simbolių lentelė“ pažymėkite „iso8859-13“, tada atverkite kortelę „Šriftas“ ir pasirinkite norimą šriftą. Užverkite abu langus spausdami „Gerai“.
 • Laiškų rašymas. Sutvarkyta programa visada parenka ISO 8859-13 koduotę. Tik kartais, jei atsakoma į laišką, išsiųstą kita koduote, gali būti parinkta neteisinga koduotė, todėl ir cituojamas, ir rašomas tekstas bus rodomas iškraipytas. Tokiu atveju reikia laiško rašymo lango „Atsakyti kam“ meniu dalyje „ISO koduotė“ pasirinkti punktą „Baltiška (ISO-8859-13)“ ir viskas susitvarkys.
  (Gediminas Paulauskas, Viktoras Dagys)

„Sylpheed“

Įdiegus programą jos derinti nereikia. Numatytoji lietuviškų laiškų koduotė – ISO 8859-13.
Jei reikėtų laišką išsiųsti kita koduote, ją galima pasirinkti lango „Nustatymai –> Bendri nustatymai –> Vaizdas“ kortelės „Koduotė“ dalyje „Siunčiamų laiškų koduotė“.
(Rytis Umbrasas)

„40tude Dialog 2.0.5.1“

Ši programa visų pirma skirta susirašinėti naujienų grupėse, tačiau tinka ir el. paštui.

 • Atverkite programos koduočių nuostatų kortelę „Settings –> General settings –> Charsets“ ir mygtukais „Up“ (aukštyn) ir „Down“ (žemyn) pertvarkykite naudojamų koduočių prioritetų sąrašo „Use best matching charsets out of“ pradžią taip: ascii, iso-8859-1, windows-1257, koi8-r, utf-8. Trūkstamas koduotes rodyklės mygtuku „<“ atsikelkite iš dešinėje esančio „Forbidden charsets“ sąrašo. Kitas koduotes sąraše galite palikti programos siūloma tvarka. Žemiau esančiai nuostatai „E-mail encoding for non US-Ascii messages“ parinkite „Allways use Quoted-Printable“ reikšmę.
 • Programa leidžia iš anksto parinkti koduotę, tinkamiausią konkrečiai naujienų grupei – tam skirta tos pačios kortelės viršutinė dalis „Default charsets for groups“. Čia pateikta pavyzdžių, tad galite pabandyti jais pasinaudoti ir parinkti koduotes dažnai skaitomoms naujienų grupėms. Tai gali padėti teisingai pavaizduoti žinutes, išsiųstas netvarkinga programine įranga.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Forté Agent 4.2“

 • Papildomos (lietuvių) kalbos įdėjimas. „Tools –> Options –> Properties –> Languages“ kortelėje rasite daugybę su koduotėmis susijusių nuostatų. Nors įdiegę programą langelyje „Languages:“ rasite vieną kalbą – „English (American)“, tačiau lietuvių kalbą galima pridėti. Tam paspauskite mygtuką „Add“ ir lauke „Name“ surinkite reikšmę „Lithuanian“. Žemiau esančiame lauke „Based On“ palikite siūlomą reikšmę „English“. Patvirtinkite parinktį paspausdami „OK“ mygtuką.
 • Kalbos ir koduotės parinkimas. Kai lietuvių kalba jau įdėta, „Languages:“ langelyje pasirinkite „Lithuanian“ reikšmę. Tos pačios kortelės dalyje „Settings for Lithuanian“ pasirinkite tokias atitinkamų laukų reikšmes: „Code Page: Baltic (Codepage 1257)“; „Send Usenet As: Baltic Rim (us-ascii, ISO-8859-13, utf-8)“; „Send Email As: Baltic Rim (us-ascii, ISO-8859-13, utf-8)“; „Default Charset: Baltic (windows-1257)“; „Usenet Text: 7bit / 8bit“; „Email Text: 7bit / 8bit“ (pastarosios dvi nuostatos nurodo kodavimo metodą). „Email Text“ ir „Usenet text“ eilutėms pažymėkite punktą „MIME Headers“. Viską sutvarkę nepamirškite paspausti mygtuko „OK“.
  Jei prieš išsiųsdami laišką norėsite nurodyti kitą (negu nustatyta pagrindinė) kalbą, galėsite ją pasirinkti „Message –> Properties –> Language“ kortelėje, laukelyje „charset“.
 • Pagrindinės kalbos pažymėtai naujienų grupei parinkimas. „Folder –> Properties –> Default language“ kortelėje parinkite „Lithuanian“ reikšmę.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„PocoMail“ ir „PocoMailPE“

Ši programa netinkama lietuvių kalbai, nes ji rodo tik „Windows-1257“ koduotės lietuviškus laiškus!
„Tools –> Options –> General Options –> Encoding Options“ kortelės „Message Encoding“ dalyje „Character-set“ sąraše parinkite „windows-1257“. Ten pat varnele pažymėkite „Use QP encoding in message headers“ parinktį.
(Rytis Umbrasas)

„Foxmail 5.0“

Programą įdiegus jos derinti nereikia. Koduotę programa parenka atsižvelgdama į laiške panaudotus rašmenis ir operacinės sistemos lokalę (regiono ir kalbos pasirinktis) – Lietuvoje rašomiems lietuviškiems laiškams priskiriama „Windows-1257“.
(Rytis Umbrasas)

„Mutt“

Į šios programos sąrankos bylą „~/.muttrc“ reikia įrašyti eilutes

 set charset=iso-8859-13 
set send_charset="iso-8859-13"
charset-hook windows-1257 cp1257

Žinoma, turi būti sutvarkyti visi su kalba susiję „Linux“ operacinės sistemos dalykai (šriftas, klaviatūra, lokalė ir t. t.). Daugiau informacijos – Mariaus Gedmino „Mutt“ tinklalapyje.
(Marius Gedminas, Viktoras Dagys)

„Pine“

 • Pagrindiniame „Pine“ meniu reikia pasirinkti „Setup“ komandą ir papildomą „Config“ komandą; paspaudus klavišą „C“ sąraše surasti „character-set“ parinktį ir įrašyti koduotės pavadinimą ISO-8859-13; tada rasti „display-filters“ parinktį ir įrašyti tokius filtrus: _CHARSET(utf-8)_ /usr/bin/iconv -c -futf-8 -tiso-8859-13, _CHARSET(windows-1257)_ /usr/bin/iconv -c -fcp1257 -tiso-8859-13, _CHARSET(iso-8859-4)_ /usr/bin/iconv -c -fiso-8859-4 -tiso-8859-13 (šie filtrai reikalingi, norint teisingai matyti visomis koduotėmis siųstus lietuviškus laiškus); tuomet pasirinkti „Exit Config“.
 • Jei kartais programa neleistų įrašyti kodų lentelės pavadinimo ar filtrų, reikia elektroninio pašto administratoriaus paprašyti, kad panaikintų šį draudimą arba pats nustatytų tinkamas reikšmes.
 • Terminalo emuliavimo programa turi gebėti apdoroti ISO 8859-13 koduotės lietuviškus rašmenis (pvz., tokia yra nemokamai platinama „PuTTY“ programa, skirta „Windows“ bei „Unix“ tipo sistemoms), taip pat turi būti nustatytas tinkamas šriftas. Jei „PuTTY“ programoje nematote lietuviškų raidžių, pasirinkite lango meniu punktą „Change Settings“, jo kairėje – meniu punktą „Window –> Translation“, o laukelyje „Recieved data assumed to be in which character set“ – punktą „ISO-8859-13“; tada tame pačiame lange, spustelėję meniu punktą „Window –> Fonts“ parinkite tinkamą šriftą.
 • Jei terminalo emuliavimo programa dirba UTF-8 režimu ir negali dirbti ISO 8859-13 režimu, galite pasinaudoti programėle „luit“: luit -encoding iso-8859-13 -- ssh -l vartotojo_vardas serveris pine.
  (Rimas Kudelis)

„GyazMail“

Ši „Macintosh“ genties kompiuteriams skirta programa leidžia siųsti lietuviškus laiškus ISO 8859-13 koduote.

„GyazMail –> Preferences… –> Compose“ lango „General“ kortelėje paspauskite „Customize Text Encodings…“ ir atsivėrusiame sąraše eilutėms „Central European (ISO Latin 2)“ ir „Central European (ISO Latin 4)“ nuimkite varnelę „Use“ skiltyje. Paspauskite „OK“ mygtuką ir užverkite parinkčių langus.
(Rimas Kudelis, Viktoras Dagys)

„Geminisoft Pimmy 4.0“

 • Programą įdiegus jos derinti nereikia. Koduotę programa parenka atsižvelgdama į laiške panaudotus rašmenis ir operacinės sistemos lokalę – Lietuvoje rašomiems lietuviškiems laiškams priskiriama „Windows-1257“.
  Jei reikėtų laišką išsiųsti kita koduote, jų parinktis rasite „Tools –> Options –> Messages sending“ kortelės „Character encoding for sent messages“ dalyje, „Other“ lauke.
 • Lietuviškąją programos sąsają galima parsisiųsti iš „Pimmy“ svetainės.
  (Rytis Umbrasas)

„Scribe 1.88“

 • Lietuviškoji programos sąsaja. Įdiegus programą ir pasirinkus lietuvišką sąsają, jos derinti nereikia. Numatytoji lietuviškų laiškų koduotė – „Windows-1257“.
 • Angliškoji programos sąsaja. „File –> Options –> Accounts –> Properties –> Send“ kortelės dalyje „Preferred charsets for sending“ parinkite „windows-1257“ reikšmę. Antrame (laisvame) laukelyje galite pasirinkti kitos kalbos, kurią dažniau naudojate, koduotę. „File –> Options –> Accounts –> Properties –> Receive“ kortelės dalyje „Preferred charsets for receiving“ abi reikšmes parinkite „windows-1257“.
  (Rytis Umbrasas, Viktoras Dagys)

„Postie 7.122“

Šia programa el. pašto laiškai siunčiami naudojantis komandinės eilutės sąsaja.
Tarp kitų laiško siuntimo komandos parametrų įterpkite „-charset:windows-1257“ (be kabučių) ir ši koduotė bus nurodyta laiško antraštėje.
(Rytis Umbrasas)


Šis tinklalapis buvo sukurtas 2000 m. kovo 3 d. ir nuolatos atnaujinamas iki 2009 m. spalio 7 d.
Tinklalapį prižiūrėjo Viktoras Dagys ir Rytis Umbrasas.
Tinklalapis spausdinimui Siųsti tinklalapio adresą