Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas (privatumo politika)

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas (privatumo politika)

1. Registruodamasis Dalyvis privalo atitinkamuose Renginio organizatoriaus pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę ar atstovaujamą instituciją, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini Dalyviui užregistruoti ir sumokėti Dalyvio mokestį.

2. Renginio organizatorius turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Dalyvis pateikė Renginio organizatoriui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Renginio organizatoriaus veiklos planavimui ir analizei. Renginio organizatorius taip pat turi teisę naudoti Dalyvio asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Dalyviui tikslais Renginio organizatoriaus veiklos ribose. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3. Sutikdamas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo renginyje tikslu, Dalyvis taip pat sutinka, kad Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su šiuo renginiu.

4. Dalyvis, užsiregistruodamas Renginyje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Dalyviui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią prisijungimo puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Blogai suvesti duomenys“, Dalyviui yra rekomenduojama susisiekti su Renginio organizatoriumi el. paštu: liks@liks.lt.

5. Dalyvis patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

  • susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
  • bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš dalyvavimo Renginyje sutarties, įvykdymui;
  • reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išsiunčiant pranešimą el. paštu liks@liks.lt arba jį pateikus Renginio organizatoriaus buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.