Dalyvavimo LIKS rengiamose konferencijose ir seminaruose taisyklės

Dalyvavimo LIKS rengiamose konferencijose ir seminaruose taisyklės

 1. Sąvokos

1.1. Taisyklės – šios LIKS organizuojamo renginio dalyvio, registruojamo interneto svetainėje www.liks.lt, taisyklės.

1.2. Renginio organizatorius – asociacija Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (santrumpa LIKS), juridinio asmens kodas 123938163, ne PVM mokėtojas, registracijos adresas Geležinio Vilko g.12, Vilnius.

1.3. Registracijos svetainė – registracijos į renginį svetainė, esanti adresu www.liks.lt.

1.4. Dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys – Dalyvio vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar atstovaujama institucija.

1.6. Renginys – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos organizuojama konferencija, seminaras ar kitas panašaus pobūdžio renginys.

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato Renginio organizatoriaus ir Dalyvio, kuris registruojasi į renginį tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, apmokėjimo, dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir kitus su dalyvavimu reginyje susijusius klausimus.

2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Dalyvis su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis ir Sąlygomis“.

2.3. Dalyviui neleidžiama sumokėti Renginio dalyvio mokesčio tol, kol jis nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka.

2.4. Renginio organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus www.liks.lt svetainėje.

2.5. Po Taisyklių papildymo ar pakeitimo jos galioja visiems būsimiems renginiams, įskaitant renginį, į kurį taisyklių keitimo metu vyksta registracija.

2.6. Dalyvis, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę registruotis Renginyje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7. Sutartis tarp Dalyvio ir Renginio organizatoriaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Dalyvis užpildo Dalyvio anketą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Mokėti“.

2.8. Papildomos dalyvavimo renginyje sąlygos gali būti nurodytos registracijos į renginį anketoje.

 

 1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas (privatumo politika)

3.1. Registruodamasis Dalyvis privalo atitinkamuose Renginio organizatoriaus pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę ar atstovaujamą instituciją, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini Dalyviui užregistruoti ir sumokėti Dalyvio mokestį.

3.2. Renginio organizatorius turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Dalyvis pateikė Renginio organizatoriui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Renginio organizatoriaus veiklos planavimui ir analizei. Renginio organizatorius taip pat turi teisę naudoti Dalyvio asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Dalyviui tikslais Renginio organizatoriaus veiklos ribose. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Sutikdamas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo renginyje tikslu, Dalyvis taip pat sutinka, kad Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su šiuo renginiu.

3.4. Dalyvis, užsiregistruodamas Renginyje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Dalyviui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią prisijungimo puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Blogai suvesti duomenys“, Dalyviui yra rekomenduojama susisiekti su Renginio organizatoriumi el. paštu: [email protected].

3.5. Dalyvis patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

 1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš dalyvavimo Renginyje sutarties, įvykdymui;
 3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išsiunčiant pranešimą el. paštu [email protected] arba jį pateikus Renginio organizatoriaus buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

 

 1. Dalyvio teisės ir įsipareigojimai

4.1. Dalyvis turi teisę registruotis šių Taisyklių ir kitose ww.liks.lt svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Dalyvis įsipareigoja sumokėti numatytą Dalyvio mokestį registracijos į Renginį formoje nurodytu laiku.

4.3. Jeigu pasikeičia Dalyvio registracijos formoje pateikti duomenys, Dalyvis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Dalyvis įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Dalyvis praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Renginio organizatorių internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

 1. Renginio organizatoriaus teisės ir įsipareigojimai

5.1. Renginio organizatorius įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Dalyviui tinkamai dalyvauti organizuojamame Renginyje.

5.2. Jei Dalyvis bando pakenkti Renginio organizatoriaus darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Renginio organizatorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Dalyvio galimybę naudotis Renginio organizatoriaus teikiamomis paslaugomis.

5.3. Renginio organizatorius įsipareigoja gerbti Dalyvio privatumo teisę į Dalyviui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Renginio organizatorius gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Dalyviui.

5.5. Renginio organizatorius turi teisę iš anksto nepranešęs Dalyviui anuliuoti jo registraciją į renginį, jeigu Dalyvis, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka Dalyvio mokesčio nurodytu laiku.

5.6. Kai Dalyvis pasirenka už dalyvavimą atsiskaityti grynaisiais pinigais renginio metu, Renginio organizatorius, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Dalyviu užsakyme nurodytu telefono numeriu. Renginio organizatorius turi teisę iš anksto nepranešęs Dalyviui anuliuoti jo registraciją, jei Renginio organizatoriui nepavyksta susisiekti su Dalyviu per 5 (penkias) darbo dienas.

5.7. Renginio organizatorius turi teisę atsisakyti sudarytos dalyvavimo renginyje sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

 1. Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Registruotis į renginį galima bet kuriuo paros metu visą registravimosi į Renginį laikotarpį.

6.2. Dalyvis, pastebėjęs registracijos formoje klaidą arba norėdamas atšaukti dalyvavimą Renginyje, privalo nedelsdamas susisiekti el. paštu [email protected] (bet kuriuo metu).

6.3. Dalyvio mokestis nurodytas registracijos formoje ir suformuojamas registracijos metu. PVM mokestis, jei jis taikomas, yra įskaičiuotas į nurodytą kainą. Renginio organizatorius pasilieka teisę keisti registracijos mokesčius pasikeitus mokesčių dydžiams. Po užsiregistravimo į Renginį sutarties sudarymo registracijos mokestis nekinta.

6.4. Dalyvis atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 1. apmokėjimas grynaisiais pinigais atvykus į renginį. Dalyviui pasirinkus už prekes atsiskaityti kurjeriui grynais, jis privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą reikalingą atsiskaitymui;
 2. apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Jūs būsite nukreipti į Paysera.lt bankinę sistemą.
 3. apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Dalyvis gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:

Gavėjas: Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Gavėjo sąskaita: LT753500010001696765
Bankas: Paysera LT
Banko kodas: 35000
Banko adresas: Mėnulio 7, Vilnius
SWIFT: EVIULT21XXX
Mokėjimo paskirtis: nurodykite išankstinės sąskaitos numerį.

 1. Banko kortele internetu.

6.5. Sistema Paysera.lt leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

 1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas „Swedbank”, Luminor Bank AB, AB Danske bankas, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, AB „Šiaulių bankas“ elektroninės bankininkystės sistemas;

6.6. Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4. 2. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą, atsakomybė už duomenų saugumą tenka mokėjimo sistemai PAYSERA. Ši sistema administruojama UAB „Paysera LT“, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

6.7. Dalyviui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Dalyviui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

 

 1. Dalyvavimo Renginyje atšaukimas

7.1. Dalyviai turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti dalyvauti Renginyje, į kurį užsiregistravo, pranešę apie tai raštu Renginio organizatoriui ne vėliau, kaip likus 15 dienų iki Renginio pradžios. Sumokėtą Dalyvio mokestį (minusavus lėšų įskaitymo ir grąžinimo mokesčius, kuriuos kompensuoja Dalyvis), Renginio organizatorius grąžina Dalyviui ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo gauto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti Renginyje dienos.

 

 1. Šalių atsakomybė

8.1. Dalyvis yra visiškai atsakingas už Dalyvio pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Dalyvis nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Renginio organizatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Dalyvio patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Užsiregistravęs Dalyvis atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Renginio organizatoriaus teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Renginio organizatoriaus svetainės naudodamasis Dalyvio prisijungimo duomenimis, Renginio organizatorius šį asmenį laiko Dalyviu.

8.3. Renginio organizatorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Dalyvis, neatsižvelgdamas į Renginio organizatoriaus rekomendacijas ir Dalyvio įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Jei Renginio organizatoriaus interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Renginio organizatorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

 1. Informacija ir rinkodara

9.1. Renginio organizatorius visus pranešimus siunčia Dalyvio registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.2. Dalyvis visus pranešimus ir klausimus siunčia Renginio organizatoriaus svetainėje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

9.3. Renginio organizatorius neatsako, jei Dalyvis negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl kompiuterių tinklų sutrikimų.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.