Kaip tapti LIKS nariu

Kaip tapti LIKS nariu

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, prisidedantis prie informatikos plėtros Lietuvoje ir pripažįstantis LIKS Statutą.

Naujus narius priima LIKS arba jos sekcijų išrinkti vadovai arba jų paskirti valdytojai, pateikus prašymą-anketą (PDF, DOC) su dviejų narių, priklausančių LIKS ne mažiau kaip dvejus metus, tarpininkavimu bei sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einančius metus.

Taigi asmenys, norintys tapti LIKS nariais, turi ateiti į LIKS būstinę (Geležinio Vilko g. 12-113, LT-03163 Vilnius), užpildyti prašymą-anketą, gauti dviejų senbuvių rekomendacijas ir sumokėti stojamąjį (nuo 2015 m. – 4 Eur) bei nario mokestį už einančius metus (dar 4 Eur).

Asmenys, negalintys atvykti į būstinę, užpildytą ir pasirašytą elektroniniu parašu arba nuskenuotą popierinę stojimo anketą gali siųsti adresu: liks@liks.lt. Rekomendacijas LIKS nariai taip pat gali siųsti elektroniniu paštu. Stojamąjį ir metinį mokestį galima sumokėti LIKS sekretorei arba pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą.

Galima naudotis ir Lietuvos pašto paslaugomis: siųsti prašymą-anketą su stojančiojo ir rekomenduojančių narių parašais į LIKS būstinę.

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (įmonės kodas 191439848) atsiskaitymų sąskaita LT107044060001106494, SEB bankas, banko kodas 70440.

Smulkesnę informaciją galima gauti LIKS būstinėje:
Geležinio Vilko g. 12-113, LT-03163 Vilnius
Tel.: (8-5) 210 9318
El. paštas: liks@liks.lt