LIKS Lokalizavimo sekcija

LIKS Lokalizavimo sekcija

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Lokalizavimo sekcija (LIKS LS) įsikūrė 2012 metų kovo mėnesį.

Sekcijos tikslai:

  • Populiarinti lokalizuotą programinę (ir techninę) įrangą Lietuvoje;
  • Skatinti lokalizavimą, siekti lokalizavimo kokybės gerinimo;
  • Įtakoti įvairiais lygiais, kad Lietuvos valstybinėse įstaigose, mokymo įstaigose ir viešosios prieigos kompiuteriuose būtų naudojama lokalizuota programinė įranga;
  • Bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis, skatinti naudoti lokalizuotą programinę įrangą, siekti, kad būtų vykdomi su lokalizavimu susiję nutarimai.

Kviečiame įsijungti į šios sekcijos veiklą!


lietuvybė.lt – svetainė, skirta lietuvių kalbos problemų ir jų sprendimų nagrinėjimui informacinėse technologijose: informacija apie lietuviškos rašybos tikrinimo priemones, žodynus, klaviatūras ir kitus tiek eiliniams naudotojams, tiek vertėjams ir lokalizuotojams aktualius dalykus.


Lokalizavimo sekcijos vadovas:

  • Vaidotas Jakuška (Vilnius),
    tel.: 8~677 75352, el. paštas: komunikacija@liks.lt

Pavaduotojai: