LIKS Lokalizavimo sekcija

LIKS Lokalizavimo sekcija

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Lokalizavimo sekcija (LIKS LS) įsikūrė 2012 metų kovo mėnesį.

Sekcijos tikslai:

  • Populiarinti lokalizuotą programinę (ir techninę) įrangą Lietuvoje;
  • Skatinti lokalizavimą, siekti lokalizavimo kokybės gerinimo;
  • Įtakoti įvairiais lygiais, kad Lietuvos valstybinėse įstaigose, mokymo įstaigose ir viešosios prieigos kompiuteriuose būtų naudojama lokalizuota programinė įranga;
  • Bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis, skatinti naudoti lokalizuotą programinę įrangą, siekti, kad būtų vykdomi su lokalizavimu susiję nutarimai.

Kviečiame prisijungti prie šios sekcijos veiklos!


lietuvybė.lt – svetainė, skirta lietuvių kalbos problemų ir jų sprendimų pristatymui informacinėse technologijose: informacija apie lietuviškos rašybos tikrinimo priemones, žodynus, klaviatūras ir kitus tiek eiliniams naudotojams, tiek vertėjams ir lokalizuotojams aktualius dalykus.

gražus-vardas.lt – svetainė, skirta gražiausio lietuviško interneto vardo konkursui pristatyti, šveplavimui domenų varduose mažinti bei domenų vardų su savitosiomis lietuvių kalbos raidėmis (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž) tikrinimui bei registravimui.


Lokalizavimo sekcijos vadovas:

Pavaduotojas, Garbės vadovas:

Pavaduotojai: